Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hekklipperen AS
Juridisk navn:  Hekklipperen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52828850
Anna Eegs Gate 7 Anna Eegs Gate 7 Fax:
4250 Kopervik 4250 Kopervik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 986504532
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 1/19/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.3%
Resultat  
  
-61.38%
Egenkapital  
  
3.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 229.000 315.000 85.000 68.000 132.000
Resultat: 56.000 145.000 -16.000 -101.000 -114.000
Egenkapital: 200.000 194.000 119.000 231.000 369.000
Regnskap for  Hekklipperen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 229.000 315.000 85.000 68.000 132.000
Driftskostnader -171.000 -168.000 -101.000 -169.000 -246.000
Driftsresultat 58.000 147.000 -15.000 -101.000 -114.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 145.000 -16.000 -101.000 -114.000
Skattekostnad -12.000 29.000 0 -36.000 36.000
Årsresultat 44.000 175.000 -16.000 -138.000 -78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 29.000 3.000 4.000 66.000
Sum omløpsmidler 332.000 391.000 333.000 325.000 476.000
Sum eiendeler 349.000 420.000 336.000 329.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -14.000 -89.000 23.000 161.000
Sum egenkapital 200.000 194.000 119.000 231.000 369.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 149.000 227.000 217.000 97.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 421.000 336.000 328.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 229.000 215.000 83.000 41.000 129.000
Andre inntekter 100.000 2.000 27.000 3.000
Driftsinntekter 229.000 315.000 85.000 68.000 132.000
Varekostnad -63.000 -33.000 -23.000 -4.000 -61.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -1.000 -30.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -108.000 -135.000 -67.000 -135.000 -135.000
Driftskostnader -171.000 -168.000 -101.000 -169.000 -246.000
Driftsresultat 58.000 147.000 -15.000 -101.000 -114.000
Finansinntekter 2.000 0 0 0 0
Finanskostnader -4.000 -1.000 0 0 0
Finans -2.000 -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 44.000 175.000 -16.000 -138.000 -78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 29.000 0 0 36.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 4.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 29.000
Sum varige driftsmidler 0 3.000 4.000 29.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 29.000 3.000 4.000 66.000
Varebeholdning 0 0 10.000 10.000
Kundefordringer 24.000 46.000 4.000 24.000 0
Andre fordringer 125.000 209.000 288.000 275.000 342.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 183.000 137.000 40.000 16.000 124.000
Sum omløpsmidler 332.000 391.000 333.000 325.000 476.000
Sum eiendeler 349.000 420.000 336.000 329.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 -14.000 -89.000 23.000 161.000
Sum egenkapital 200.000 194.000 119.000 231.000 369.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 99.000 101.000 84.000 119.000
Betalbar skatt 0 0 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 21.000 11.000 6.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 149.000 227.000 217.000 97.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 421.000 336.000 328.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 183.000 164.000 116.000 228.000 304.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 1.5 3.4 2.8
Likviditetsgrad 2 2.2 1.7 1.5 3.2 2.7
Soliditet 57.3 46.1 35.4 70.4 68.2
Resultatgrad 25.3 46.7 -17.6 -148.5 -86.4
Rentedekningsgrad 14.5 1
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.8 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 17.2 34.9 -4.5 -30.8 -21.1
Signatur
28.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex