Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helge Bakken AS
Juridisk navn:  Helge Bakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48229533
Klemmavegen 4 Klemmavegen 4 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 983449794
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Per Amund Brenno
Utvikling:
Omsetning  
  
1.29%
Resultat  
  
3.13%
Egenkapital  
  
10.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000 11.421.000
Resultat: 724.000 702.000 276.000 -113.000 1.109.000
Egenkapital: 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000 4.740.000
Regnskap for  Helge Bakken AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000 11.421.000
Driftskostnader -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000 -10.722.000 -10.302.000
Driftsresultat 805.000 802.000 372.000 -51.000 1.120.000
Finansinntekter 4.000 3.000 22.000 5.000 44.000
Finanskostnader -85.000 -103.000 -117.000 -67.000 -55.000
Finans -81.000 -100.000 -95.000 -62.000 -11.000
Resultat før skatt 724.000 702.000 276.000 -113.000 1.109.000
Skattekostnad -164.000 -159.000 -67.000 17.000 -276.000
Årsresultat 559.000 544.000 209.000 -96.000 832.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.732.000 5.934.000 6.579.000 7.457.000 6.312.000
Sum omløpsmidler 2.079.000 2.341.000 1.829.000 1.932.000 3.179.000
Sum eiendeler 8.811.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000 9.491.000
Sum opptjent egenkapital 5.666.000 5.107.000 4.563.000 4.354.000 4.450.000
Sum egenkapital 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000 4.740.000
Sum langsiktig gjeld 1.432.000 1.763.000 2.183.000 1.184.000 1.480.000
Sum kortsiktig gjeld 1.424.000 1.115.000 1.372.000 3.561.000 3.271.000
Sum gjeld og egenkapital 8.812.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000 9.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.916.000 11.979.000 10.480.000 10.257.000 11.094.000
Andre inntekter 420.000 200.000 0 415.000 328.000
Driftsinntekter 12.336.000 12.179.000 10.480.000 10.672.000 11.421.000
Varekostnad -344.000 -230.000 -220.000 -105.000 -175.000
Lønninger -4.001.000 -3.796.000 -3.475.000 -3.518.000 -3.534.000
Avskrivning -2.127.000 -1.840.000 -1.028.000 -1.933.000 -1.920.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.059.000 -5.511.000 -5.385.000 -5.166.000 -4.673.000
Driftskostnader -11.531.000 -11.377.000 -10.108.000 -10.722.000 -10.302.000
Driftsresultat 805.000 802.000 372.000 -51.000 1.120.000
Finansinntekter 4.000 3.000 22.000 5.000 44.000
Finanskostnader -85.000 -103.000 -117.000 -67.000 -55.000
Finans -81.000 -100.000 -95.000 -62.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -400.000
Årsresultat 559.000 544.000 209.000 -96.000 832.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 142.000 210.000 192.000
Fast eiendom 63.000 94.000 125.000 156.000 188.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.590.000 5.760.000 6.231.000 7.011.000 5.852.000
Sum varige driftsmidler 6.652.000 5.854.000 6.357.000 7.168.000 6.039.000
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Sum anleggsmidler 6.732.000 5.934.000 6.579.000 7.457.000 6.312.000
Varebeholdning 0 77.000 0 0
Kundefordringer 1.009.000 924.000 1.041.000 1.383.000 1.358.000
Andre fordringer 41.000 30.000 29.000 413.000 191.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.029.000 1.387.000 682.000 136.000 1.631.000
Sum omløpsmidler 2.079.000 2.341.000 1.829.000 1.932.000 3.179.000
Sum eiendeler 8.811.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000 9.491.000
Sum opptjent egenkapital 5.666.000 5.107.000 4.563.000 4.354.000 4.450.000
Sum egenkapital 5.956.000 5.396.000 4.853.000 4.644.000 4.740.000
Sum avsetninger til forpliktelser 122.000 17.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 569.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.432.000 1.763.000 2.183.000 1.184.000 1.480.000
Leverandørgjeld 307.000 322.000 614.000 2.252.000 2.112.000
Betalbar skatt 59.000 0 0 0 199.000
Skyldig offentlige avgifter 521.000 373.000 367.000 212.000 225.000
Utbytte 0 0 0 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 536.000 420.000 390.000 529.000 336.000
Sum kortsiktig gjeld 1.424.000 1.115.000 1.372.000 3.561.000 3.271.000
Sum gjeld og egenkapital 8.812.000 8.275.000 8.408.000 9.389.000 9.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 1.226.000 457.000 -1.629.000 -92.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.1 1.3 0.5 1
Likviditetsgrad 2 1.5 2.1 1.3 0.5 1
Soliditet 67.6 65.2 57.7 49.5 49.9
Resultatgrad 6.5 6.6 3.5 -0.5 9.8
Rentedekningsgrad 9.5 7.8 3.2 -0.8 20.4
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.7 1 1
Total kapitalrentabilitet 9.2 9.7 4.7 -0.5 12.3
Signatur
08.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex