Helgeland Folkehøyskole
Juridisk navn:  Helgeland Folkehøyskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75115000
Sandvikvegen 14 Sandvikvegen 14 Fax: 75115001
8664 Mosjøen 8664 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 970946853
Aksjekapital: 13.549 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/30/1972
Foretakstype: SÆR
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bedre Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.42%
Resultat  
  
-91.1%
Egenkapital  
  
5.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 22.954.000 30.777.000 30.378.000 22.215.000 15.496.000
Resultat: 208.000 2.337.000 1.631.000 -54.000 -2.076.000
Egenkapital: 4.197.000 3.960.000 2.091.000 823.000 995.000
Regnskap for  Helgeland Folkehøyskole
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 22.954.000 30.777.000 30.378.000 22.215.000 15.496.000
Driftskostnader -22.150.000 -27.749.000 -27.918.000 -21.873.000 -17.376.000
Driftsresultat 804.000 3.027.000 2.460.000 342.000 -1.881.000
Finansinntekter 1.000 10.000 29.000 42.000 1.000
Finanskostnader -597.000 -700.000 -857.000 -439.000 -197.000
Finans -596.000 -690.000 -828.000 -397.000 -196.000
Resultat før skatt 208.000 2.337.000 1.631.000 -54.000 -2.076.000
Skattekostnad 29.000 -469.000 -362.000 -118.000 0
Årsresultat 237.000 1.868.000 1.268.000 -172.000 -2.076.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.156.000 16.914.000 17.494.000 18.228.000 16.857.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 3.984.000 3.609.000 3.012.000 472.000
Sum eiendeler 17.403.000 20.898.000 21.103.000 21.240.000 17.329.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -1.544.000 -3.413.000 -4.681.000 -4.509.000
Sum egenkapital 4.197.000 3.960.000 2.091.000 823.000 995.000
Sum langsiktig gjeld 9.116.000 10.824.000 10.420.000 11.768.000 11.639.000
Sum kortsiktig gjeld 4.089.000 6.114.000 8.592.000 8.649.000 4.696.000
Sum gjeld og egenkapital 17.402.000 20.898.000 21.103.000 21.240.000 17.330.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.155.000 14.022.000 15.763.000 10.795.000 4.732.000
Andre inntekter 17.800.000 16.755.000 14.615.000 11.420.000 10.764.000
Driftsinntekter 22.954.000 30.777.000 30.378.000 22.215.000 15.496.000
Varekostnad -1.382.000 -1.054.000 -1.161.000 -2.182.000 -108.000
Lønninger -9.155.000 -11.143.000 -11.032.000 -8.824.000 -7.623.000
Avskrivning -1.504.000 -1.440.000 -1.462.000 -1.315.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.109.000 -14.112.000 -14.263.000 -9.597.000 -9.642.000
Driftskostnader -22.150.000 -27.749.000 -27.918.000 -21.873.000 -17.376.000
Driftsresultat 804.000 3.027.000 2.460.000 342.000 -1.881.000
Finansinntekter 1.000 10.000 29.000 42.000 1.000
Finanskostnader -597.000 -700.000 -857.000 -439.000 -197.000
Finans -596.000 -690.000 -828.000 -397.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 237.000 1.868.000 1.268.000 -172.000 -2.076.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 14.074.000 14.988.000 15.691.000 16.210.000 15.995.000
Maskiner anlegg 0 0 0 665.000
Driftsløsøre 2.082.000 1.926.000 1.804.000 2.018.000 197.000
Sum varige driftsmidler 16.156.000 16.914.000 17.494.000 18.228.000 16.857.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.156.000 16.914.000 17.494.000 18.228.000 16.857.000
Varebeholdning 25.000 52.000 147.000 65.000 20.000
Kundefordringer 568.000 1.168.000 1.821.000 1.111.000 12.000
Andre fordringer 434.000 2.338.000 1.292.000 1.531.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 220.000 427.000 349.000 306.000 231.000
Sum omløpsmidler 1.247.000 3.984.000 3.609.000 3.012.000 472.000
Sum eiendeler 17.403.000 20.898.000 21.103.000 21.240.000 17.329.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -1.544.000 -3.413.000 -4.681.000 -4.509.000
Sum egenkapital 4.197.000 3.960.000 2.091.000 823.000 995.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 518.000 509.000 301.000 506.000 455.000
Sum langsiktig gjeld 9.116.000 10.824.000 10.420.000 11.768.000 11.639.000
Leverandørgjeld 1.600.000 3.296.000 4.557.000 5.911.000 2.520.000
Betalbar skatt 452.000 366.000 118.000 0
Skyldig offentlige avgifter 363.000 630.000 1.090.000 882.000 221.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.609.000 1.228.000 2.278.000 1.232.000 1.499.000
Sum kortsiktig gjeld 4.089.000 6.114.000 8.592.000 8.649.000 4.696.000
Sum gjeld og egenkapital 17.402.000 20.898.000 21.103.000 21.240.000 17.330.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.842.000 -2.130.000 -4.983.000 -5.637.000 -4.224.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 0.4 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.1
Soliditet 24.1 18.9 9.9 3.9 5.7
Resultatgrad 3.5 9.8 8.1 1.5 -12.1
Rentedekningsgrad 1.3 4.3 2.9 0.8 -9.5
Gjeldsgrad 3.1 4.3 9.1 24.8 16.4
Total kapitalrentabilitet 4.6 14.5 11.8 1.8 -10.8
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex