Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgeland Landbrukstjenester Sa
Juridisk navn:  Helgeland Landbrukstjenester Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75113200
Sjøgata 16 Sjøgata 16 Fax: 75191382
8656 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 975931366
Aksjekapital: 367 NOK
Antall ansatte: 461
Etableringsdato: 10/12/1995
Foretakstype: SA
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.94%
Resultat  
  
451.69%
Egenkapital  
  
29.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 51.151.000 52.703.000 55.222.000 54.048.000 47.276.000
Resultat: 1.041.000 -296.000 232.000 152.000 -54.000
Egenkapital: 3.542.000 2.737.000 2.974.000 2.528.000 2.423.000
Regnskap for  Helgeland Landbrukstjenester Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 51.151.000 52.703.000 55.222.000 54.048.000 47.276.000
Driftskostnader -50.288.000 -53.175.000 -55.337.000 -54.133.000 -47.507.000
Driftsresultat 862.000 -471.000 -116.000 -84.000 -231.000
Finansinntekter 180.000 176.000 349.000 237.000 183.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -6.000
Finans 179.000 176.000 348.000 236.000 177.000
Resultat før skatt 1.041.000 -296.000 232.000 152.000 -54.000
Skattekostnad -236.000 57.000 -62.000 -46.000 3.000
Årsresultat 805.000 -239.000 170.000 107.000 -51.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 204.000 149.000 133.000 175.000
Sum omløpsmidler 13.973.000 13.309.000 14.328.000 14.165.000 12.164.000
Sum eiendeler 13.993.000 13.513.000 14.477.000 14.298.000 12.339.000
Sum opptjent egenkapital 3.116.000 2.311.000 2.550.000 2.162.000 2.056.000
Sum egenkapital 3.542.000 2.737.000 2.974.000 2.528.000 2.423.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.439.000 10.776.000 11.503.000 11.770.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 13.993.000 13.513.000 14.477.000 14.298.000 12.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.135.000 49.208.000 51.561.000 51.257.000 44.394.000
Andre inntekter 3.015.000 3.495.000 3.660.000 2.791.000 2.882.000
Driftsinntekter 51.151.000 52.703.000 55.222.000 54.048.000 47.276.000
Varekostnad -103.000 -118.000 -176.000 -140.000 -112.000
Lønninger -47.403.000 -50.308.000 -51.909.000 -51.403.000 -45.215.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 -18.000 0 0
Andre driftskostnader -2.772.000 -2.739.000 -3.224.000 -2.590.000 -2.180.000
Driftskostnader -50.288.000 -53.175.000 -55.337.000 -54.133.000 -47.507.000
Driftsresultat 862.000 -471.000 -116.000 -84.000 -231.000
Finansinntekter 180.000 176.000 349.000 237.000 183.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -6.000
Finans 179.000 176.000 348.000 236.000 177.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 805.000 -239.000 170.000 107.000 -51.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 174.000 109.000 133.000 175.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 30.000 40.000 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 30.000 40.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 204.000 149.000 133.000 175.000
Varebeholdning 175.000 179.000 122.000 150.000 172.000
Kundefordringer 6.457.000 6.653.000 8.393.000 9.772.000 7.345.000
Andre fordringer 417.000 470.000 376.000 469.000 436.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.923.000 6.007.000 5.437.000 3.775.000 4.212.000
Sum omløpsmidler 13.973.000 13.309.000 14.328.000 14.165.000 12.164.000
Sum eiendeler 13.993.000 13.513.000 14.477.000 14.298.000 12.339.000
Sum opptjent egenkapital 3.116.000 2.311.000 2.550.000 2.162.000 2.056.000
Sum egenkapital 3.542.000 2.737.000 2.974.000 2.528.000 2.423.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 38.000 156.000 137.000 125.000
Betalbar skatt 50.000 4.000 35.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.943.000 5.179.000 5.376.000 5.523.000 4.511.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.354.000 5.554.000 5.937.000 6.110.000 5.281.000
Sum kortsiktig gjeld 10.439.000 10.776.000 11.503.000 11.770.000 9.916.000
Sum gjeld og egenkapital 13.993.000 13.513.000 14.477.000 14.298.000 12.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.534.000 2.533.000 2.825.000 2.395.000 2.248.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
Soliditet 25.3 20.3 20.5 17.7 19.6
Resultatgrad 1.7 -0.9 -0.2 -0.2 -0.5
Rentedekningsgrad 862.0 -38.5
Gjeldsgrad 3.0 3.9 3.9 4.7 4.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 -2.2 1.6 1.1 -0.4
Signatur
27.04.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex