Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helix AS
Juridisk navn:  Helix AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71672156
Vuggaveien 7D Vuggaveien 7D Fax: 71122766
6510 Kristiansund N 6510 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 976140176
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dts Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.84%
Resultat  
  
7.33%
Egenkapital  
  
114.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 7.013.000 6.626.000 6.188.000 5.652.000 5.970.000
Resultat: 3.512.000 3.272.000 3.522.000 2.513.000 2.569.000
Egenkapital: 4.231.000 1.971.000 2.661.000 1.896.000 3.613.000
Regnskap for  Helix AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 7.013.000 6.626.000 6.188.000 5.652.000 5.970.000
Driftskostnader -3.691.000 -3.426.000 -3.343.000 -3.213.000 -3.326.000
Driftsresultat 3.323.000 3.200.000 2.845.000 2.440.000 2.645.000
Finansinntekter 207.000 87.000 696.000 98.000 -16.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -19.000 -25.000 -59.000
Finans 189.000 73.000 677.000 73.000 -75.000
Resultat før skatt 3.512.000 3.272.000 3.522.000 2.513.000 2.569.000
Skattekostnad -752.000 -762.000 -757.000 -629.000 -734.000
Årsresultat 2.760.000 2.510.000 2.764.000 1.883.000 1.835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.542.000 2.013.000 2.373.000 2.850.000 2.502.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 3.155.000 3.371.000 3.631.000 4.792.000
Sum eiendeler 5.828.000 5.168.000 5.744.000 6.481.000 7.294.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 1.871.000 2.561.000 1.796.000 3.513.000
Sum egenkapital 4.231.000 1.971.000 2.661.000 1.896.000 3.613.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.597.000 3.197.000 3.084.000 4.582.000 3.675.000
Sum gjeld og egenkapital 5.828.000 5.168.000 5.745.000 6.481.000 7.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.013.000 6.604.000 6.188.000 5.652.000 5.880.000
Andre inntekter 0 22.000 0 0 91.000
Driftsinntekter 7.013.000 6.626.000 6.188.000 5.652.000 5.970.000
Varekostnad -35.000 0 0 -43.000 -19.000
Lønninger -1.923.000 -1.797.000 -1.701.000 -1.621.000 -1.684.000
Avskrivning -288.000 -266.000 -371.000 -384.000 -373.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.445.000 -1.363.000 -1.271.000 -1.165.000 -1.250.000
Driftskostnader -3.691.000 -3.426.000 -3.343.000 -3.213.000 -3.326.000
Driftsresultat 3.323.000 3.200.000 2.845.000 2.440.000 2.645.000
Finansinntekter 207.000 87.000 696.000 98.000 -16.000
Finanskostnader -18.000 -14.000 -19.000 -25.000 -59.000
Finans 189.000 73.000 677.000 73.000 -75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Årsresultat 2.760.000 2.510.000 2.764.000 1.883.000 1.835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 174.000 174.000 147.000 147.000 147.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 555.000 481.000 721.000 1.063.000 558.000
Sum varige driftsmidler 729.000 655.000 868.000 1.210.000 705.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.813.000 1.358.000 1.505.000 1.640.000 1.797.000
Sum anleggsmidler 2.542.000 2.013.000 2.373.000 2.850.000 2.502.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 0 211.000 155.000 450.000
Andre fordringer 62.000 52.000 6.000 6.000 0
Sum investeringer 194.000 171.000 679.000 708.000 500.000
Kasse, bank 2.998.000 2.932.000 2.476.000 2.762.000 3.841.000
Sum omløpsmidler 3.286.000 3.155.000 3.371.000 3.631.000 4.792.000
Sum eiendeler 5.828.000 5.168.000 5.744.000 6.481.000 7.294.000
Sum opptjent egenkapital 4.131.000 1.871.000 2.561.000 1.796.000 3.513.000
Sum egenkapital 4.231.000 1.971.000 2.661.000 1.896.000 3.613.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 3.000 6.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 752.000 762.000 760.000 632.000 768.000
Skyldig offentlige avgifter 129.000 131.000 123.000 134.000 114.000
Utbytte -500.000 -2.100.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 215.000 205.000 200.000 216.000 1.293.000
Sum kortsiktig gjeld 1.597.000 3.197.000 3.084.000 4.582.000 3.675.000
Sum gjeld og egenkapital 5.828.000 5.168.000 5.745.000 6.481.000 7.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.689.000 -42.000 287.000 -951.000 1.117.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1 1.1 0.8 1.3
Likviditetsgrad 2 2.1 1 1.1 0.8 1.4
Soliditet 72.6 38.1 46.3 29.3 49.5
Resultatgrad 47.4 48.3 4 43.2 44.3
Rentedekningsgrad 184.6 228.6 149.7 97.6 44.6
Gjeldsgrad 0.4 1.6 1.2 2.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 60.6 63.6 61.6 39.2 36.0
Signatur
02.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2021
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex