Helland Drift As
Juridisk navn:  Helland Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46810027
Sletta Gård Sletta Gård Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 991002987
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 2/19/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lier Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-43.14%
Resultat  
  
129.51%
Egenkapital  
  
185.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.073.000 3.646.000 3.657.000 3.259.000 3.440.000
Resultat: 126.000 -427.000 233.000 225.000 238.000
Egenkapital: 58.000 -68.000 348.000 141.000 -57.000
Regnskap for  Helland Drift As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.073.000 3.646.000 3.657.000 3.259.000 3.440.000
Driftskostnader -1.897.000 -4.046.000 -3.398.000 -3.015.000 -3.193.000
Driftsresultat 176.000 -400.000 258.000 244.000 247.000
Finansinntekter 0 0 4.000
Finanskostnader -51.000 -27.000 -25.000 -19.000 -13.000
Finans -51.000 -27.000 -25.000 -19.000 -9.000
Resultat før skatt 126.000 -427.000 233.000 225.000 238.000
Skattekostnad 11.000 -26.000 -27.000 -66.000
Årsresultat 126.000 -416.000 208.000 198.000 172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 306.000 427.000 377.000 49.000 73.000
Sum omløpsmidler 1.213.000 1.092.000 1.185.000 1.041.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.519.000 1.519.000 1.562.000 1.090.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -171.000 245.000 37.000 -161.000
Sum egenkapital 58.000 -68.000 348.000 141.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 436.000 406.000 401.000 89.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.180.000 813.000 861.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.519.000 1.563.000 1.091.000 1.104.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.167.000 3.552.000 3.661.000 3.259.000 3.448.000
Andre inntekter -94.000 94.000 -4.000 0 -8.000
Driftsinntekter 2.073.000 3.646.000 3.657.000 3.259.000 3.440.000
Varekostnad -482.000 -1.503.000 -957.000 -1.063.000 -1.080.000
Lønninger -874.000 -1.907.000 -1.690.000 -1.341.000 -1.267.000
Avskrivning -121.000 -124.000 -71.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -512.000 -680.000 -587.000 -822.000
Driftskostnader -1.897.000 -4.046.000 -3.398.000 -3.015.000 -3.193.000
Driftsresultat 176.000 -400.000 258.000 244.000 247.000
Finansinntekter 0 0 4.000
Finanskostnader -51.000 -27.000 -25.000 -19.000 -13.000
Finans -51.000 -27.000 -25.000 -19.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 126.000 -416.000 208.000 198.000 172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 306.000 427.000 377.000 49.000 73.000
Sum varige driftsmidler 306.000 427.000 377.000 49.000 73.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 306.000 427.000 377.000 49.000 73.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 148.000 14.000 183.000
Andre fordringer 824.000 829.000 611.000 712.000 679.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 390.000 263.000 425.000 315.000 169.000
Sum omløpsmidler 1.213.000 1.092.000 1.185.000 1.041.000 1.030.000
Sum eiendeler 1.519.000 1.519.000 1.562.000 1.090.000 1.103.000
Sum opptjent egenkapital -46.000 -171.000 245.000 37.000 -161.000
Sum egenkapital 58.000 -68.000 348.000 141.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 36.000 -58.000 47.000 37.000 36.000
Gjeld til kredittinstitutt 250.000 250.000 250.000 360.000
Sum langsiktig gjeld 436.000 406.000 401.000 89.000 116.000
Leverandørgjeld 365.000 339.000 205.000 84.000 395.000
Betalbar skatt 41.000 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 264.000 348.000 155.000 292.000 200.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 244.000 162.000 209.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 1.026.000 1.180.000 813.000 861.000 1.045.000
Sum gjeld og egenkapital 1.520.000 1.519.000 1.563.000 1.091.000 1.104.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 187.000 -88.000 372.000 180.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.5 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.5 1.2 1
Soliditet 3.8 -4.5 22.3 12.9 -5.2
Resultatgrad 8.5 -11.0 7.1 7.5 7.2
Rentedekningsgrad 3.5 -14.8 10.3 12.8 1
Gjeldsgrad 25.2 -23.3 3.5 6.7 -20.4
Total kapitalrentabilitet 11.6 -26.4 16.5 22.4 22.7
Signatur
01.06.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex