Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
HellermannTyton As
Juridisk navn:  Hellermann Tyton As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23174700
Nils Hansens Vei 13 Nils Hansens Vei 13 Fax: 22970970
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933112705
Aksjekapital: 568.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 7/31/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.61%
Resultat  
  
4.35%
Egenkapital  
  
-4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 83.285.000 81.169.000 78.129.000 67.622.000 67.334.000
Resultat: 7.750.000 7.427.000 3.954.000 1.524.000 3.861.000
Egenkapital: 6.048.000 6.300.000 3.009.000 3.028.000 3.027.000
Regnskap for  HellermannTyton As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 83.285.000 81.169.000 78.129.000 67.622.000 67.334.000
Driftskostnader -75.603.000 -73.358.000 -73.993.000 -64.963.000 -63.731.000
Driftsresultat 7.682.000 7.812.000 4.136.000 2.659.000 3.604.000
Finansinntekter 3.379.000 756.000 813.000 634.000 648.000
Finanskostnader -3.312.000 -763.000 -994.000 -1.769.000 -391.000
Finans 67.000 -7.000 -181.000 -1.135.000 257.000
Resultat før skatt 7.750.000 7.427.000 3.954.000 1.524.000 3.861.000
Skattekostnad -1.710.000 -1.636.000 -928.000 -395.000 -995.000
Årsresultat 6.039.000 5.791.000 3.026.000 1.129.000 2.866.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 299.000 436.000 518.000 459.000 722.000
Sum omløpsmidler 24.156.000 17.716.000 20.164.000 19.873.000 19.297.000
Sum eiendeler 24.455.000 18.152.000 20.682.000 20.332.000 20.019.000
Sum opptjent egenkapital 5.732.000 2.441.000 2.460.000 2.459.000
Sum egenkapital 6.048.000 6.300.000 3.009.000 3.028.000 3.027.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 18.406.000 11.852.000 17.673.000 17.305.000 16.992.000
Sum gjeld og egenkapital 24.454.000 18.152.000 20.682.000 20.333.000 20.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 83.285.000 81.059.000 77.962.000 67.622.000 67.282.000
Andre inntekter 110.000 167.000 0 52.000
Driftsinntekter 83.285.000 81.169.000 78.129.000 67.622.000 67.334.000
Varekostnad -53.718.000 -49.710.000 -48.363.000 -39.125.000 -39.138.000
Lønninger -12.977.000 -14.452.000 -15.693.000 -15.925.000 -15.585.000
Avskrivning -110.000 -107.000 -129.000 -188.000 -289.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.798.000 -9.089.000 -9.808.000 -9.725.000 -8.719.000
Driftskostnader -75.603.000 -73.358.000 -73.993.000 -64.963.000 -63.731.000
Driftsresultat 7.682.000 7.812.000 4.136.000 2.659.000 3.604.000
Finansinntekter 3.379.000 756.000 813.000 634.000 648.000
Finanskostnader -3.312.000 -763.000 -994.000 -1.769.000 -391.000
Finans 67.000 -7.000 -181.000 -1.135.000 257.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -6.291.000 -2.500.000 -3.044.000 -1.129.000 -2.866.000
Årsresultat 6.039.000 5.791.000 3.026.000 1.129.000 2.866.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 70.000 118.000 138.000 350.000 426.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 228.000 318.000 379.000 0 0
Driftsløsøre 0 0 109.000 296.000
Sum varige driftsmidler 228.000 318.000 379.000 109.000 296.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 299.000 436.000 518.000 459.000 722.000
Varebeholdning 47.000 78.000 56.000 5.977.000 5.179.000
Kundefordringer 13.201.000 11.938.000 15.129.000 11.010.000 11.663.000
Andre fordringer 323.000 761.000 605.000 624.000 1.042.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.585.000 4.939.000 4.374.000 2.262.000 1.414.000
Sum omløpsmidler 24.156.000 17.716.000 20.164.000 19.873.000 19.297.000
Sum eiendeler 24.455.000 18.152.000 20.682.000 20.332.000 20.019.000
Sum opptjent egenkapital 5.732.000 2.441.000 2.460.000 2.459.000
Sum egenkapital 6.048.000 6.300.000 3.009.000 3.028.000 3.027.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.065.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.033.000 2.771.000 9.626.000 6.920.000
Betalbar skatt 1.663.000 1.616.000 716.000 319.000 1.142.000
Skyldig offentlige avgifter 4.634.000 2.987.000 4.252.000 3.008.000 1.957.000
Utbytte -6.291.000 -2.500.000 -3.044.000 -1.129.000 -2.866.000
Annen kortsiktig gjeld 3.753.000 9.934.000 6.890.000 3.222.000 4.108.000
Sum kortsiktig gjeld 18.406.000 11.852.000 17.673.000 17.305.000 16.992.000
Sum gjeld og egenkapital 24.454.000 18.152.000 20.682.000 20.333.000 20.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.750.000 5.864.000 2.491.000 2.568.000 2.305.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.5 1.1 0.8 0.8
Soliditet 24.7 34.7 14.5 14.9 15.1
Resultatgrad 9.2 9.6 5.3 3.9 5.4
Rentedekningsgrad 2.3 10.2 4.2 1.5 9.2
Gjeldsgrad 3.0 1.9 5.9 5.7 5.6
Total kapitalrentabilitet 45.2 47.2 23.9 16.2 21.2
Signatur
22.05.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2020
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex