Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Juridisk navn:  Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48191253
c/o Jan Ove Tryggestad Nibbedalsvegen 39 c/o Jan Ove Tryggestad Nibbedalsvegen 39 Fax:
6218 Hellesylt 6218 Hellesylt
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Stranda
Org.nr: 975795799
Aksjekapital: 251.000 NOK
Etableringsdato: 6/6/1994 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Hellesylt Rekneskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.34%
Resultat  
  
-98.36%
Egenkapital  
  
0.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 29.000 128.000 77.000 80.000 86.000
Resultat: 1.000 61.000 49.000 62.000 70.000
Egenkapital: 613.000 612.000 551.000 502.000 440.000
Regnskap for  Hellesylt Bygdetun Stiftelse
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 29.000 128.000 77.000 80.000 86.000
Driftskostnader -29.000 -69.000 -29.000 -18.000 -18.000
Driftsresultat 59.000 48.000 61.000 69.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 1.000 61.000 49.000 62.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 61.000 49.000 62.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 108.000 110.000 112.000 114.000 116.000
Sum omløpsmidler 516.000 511.000 439.000 388.000 324.000
Sum eiendeler 624.000 621.000 551.000 502.000 440.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 361.000 300.000 251.000 189.000
Sum egenkapital 613.000 612.000 551.000 502.000 440.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 624.000 621.000 551.000 502.000 440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 29.000 128.000 77.000 80.000 86.000
Driftsinntekter 29.000 128.000 77.000 80.000 86.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -67.000 -27.000 -16.000 -16.000
Driftskostnader -29.000 -69.000 -29.000 -18.000 -18.000
Driftsresultat 59.000 48.000 61.000 69.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 61.000 49.000 62.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 108.000 110.000 112.000 114.000 116.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 108.000 110.000 112.000 114.000 116.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 516.000 511.000 439.000 388.000 324.000
Sum omløpsmidler 516.000 511.000 439.000 388.000 324.000
Sum eiendeler 624.000 621.000 551.000 502.000 440.000
Sum opptjent egenkapital 362.000 361.000 300.000 251.000 189.000
Sum egenkapital 613.000 612.000 551.000 502.000 440.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 9.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 9.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 624.000 621.000 551.000 502.000 440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 505.000 502.000 439.000 388.000 324.000
Likviditetsgrad 1 46.9 56.8
Likviditetsgrad 2 46.9 56.8 0 0 0
Soliditet 98.2 98.6 1 1 1
Resultatgrad 46.1 62.3 76.3 80.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.2 9.7 8.9 12.4 15.9
Signatur
01.12.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex