Helse Vest Rhf
Juridisk navn:  Helse Vest Rhf
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51963800
Postboks 303 Nådlandskroken 11 Fax: 51963801
4068 Stavanger 4034 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 983658725
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 85
Etableringsdato: 8/17/2001
Foretakstype: SÆR
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.14%
Resultat  
  
6.96%
Egenkapital  
  
3.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2013
Omsetning: 28.224.315.000 26.844.632.000 26.024.201.000 26.342.443.000 22.510.232.000
Resultat: 584.809.000 546.756.000 471.942.000 707.711.000 639.573.000
Egenkapital: 15.447.517.000 14.862.708.000 14.315.951.000 13.844.009.000 9.811.783.000
Regnskap for  Helse Vest Rhf
Resultat 2019 2018 2017 2016 2013
Driftsinntekter 28.224.315.000 26.844.632.000 26.024.201.000 26.342.443.000 22.510.232.000
Driftskostnader -27.883.890.000 -26.541.108.000 -25.668.273.000 -25.998.160.000 -22.291.705.000
Driftsresultat 340.425.000 303.524.000 355.928.000 344.283.000 218.527.000
Finansinntekter 341.206.000 273.047.000 149.045.000 400.245.000 505.981.000
Finanskostnader -96.822.000 -29.815.000 -33.031.000 -36.817.000 -84.935.000
Finans 244.384.000 243.232.000 116.014.000 363.428.000 421.046.000
Resultat før skatt 584.809.000 546.756.000 471.942.000 707.711.000 639.573.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 584.809.000 546.756.000 471.942.000 707.711.000 639.573.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.384.954.000 16.582.035.000 15.523.077.000 15.154.650.000 11.770.644.000
Sum omløpsmidler 6.154.130.000 5.762.135.000 5.054.353.000 4.221.139.000 2.273.969.000
Sum eiendeler 24.539.084.000 22.344.170.000 20.577.430.000 19.375.789.000 14.044.613.000
Sum opptjent egenkapital 4.031.688.000 3.446.879.000 2.900.122.000 2.428.180.000 -1.604.046.000
Sum egenkapital 15.447.517.000 14.862.708.000 14.315.951.000 13.844.009.000 9.811.783.000
Sum langsiktig gjeld 5.160.254.000 3.667.888.000 2.960.814.000 2.721.395.000 2.525.649.000
Sum kortsiktig gjeld 3.931.312.000 3.813.574.000 3.300.665.000 2.810.385.000 1.707.181.000
Sum gjeld og egenkapital 24.539.083.000 22.344.170.000 20.577.430.000 19.375.789.000 14.044.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.502.000 7.152.000 7.468.000 8.916.000 10.003.000
Andre inntekter 28.205.813.000 26.837.480.000 26.016.733.000 26.333.527.000 22.500.229.000
Driftsinntekter 28.224.315.000 26.844.632.000 26.024.201.000 26.342.443.000 22.510.232.000
Varekostnad -27.435.629.000 0 0 -24.000 -4.000
Lønninger -75.133.000 -71.846.000 -74.092.000 -72.918.000 -65.115.000
Avskrivning -5.256.000 -5.288.000 -5.478.000 -5.613.000 -4.514.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.872.000 -26.463.974.000 -25.588.703.000 -25.919.605.000 -22.222.072.000
Driftskostnader -27.883.890.000 -26.541.108.000 -25.668.273.000 -25.998.160.000 -22.291.705.000
Driftsresultat 340.425.000 303.524.000 355.928.000 344.283.000 218.527.000
Finansinntekter 341.206.000 273.047.000 149.045.000 400.245.000 505.981.000
Finanskostnader -96.822.000 -29.815.000 -33.031.000 -36.817.000 -84.935.000
Finans 244.384.000 243.232.000 116.014.000 363.428.000 421.046.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 584.809.000 546.756.000 471.942.000 707.711.000 639.573.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 30.459.000 34.138.000 37.817.000 41.496.000 52.692.000
Maskiner anlegg 585.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 2.162.000 3.454.000 5.069.000 2.796.000
Sum varige driftsmidler 31.044.000 36.300.000 41.271.000 46.565.000 55.488.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.353.910.000 16.545.735.000 15.481.806.000 15.108.085.000 11.715.156.000
Sum anleggsmidler 18.384.954.000 16.582.035.000 15.523.077.000 15.154.650.000 11.770.644.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.134.000 11.502.000 15.677.000 5.181.000 101.111.000
Andre fordringer 307.886.000 333.475.000 275.840.000 269.399.000 245.963.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.423.266.000 4.930.157.000 4.257.598.000 3.255.470.000 1.628.438.000
Sum omløpsmidler 6.154.130.000 5.762.135.000 5.054.353.000 4.221.139.000 2.273.969.000
Sum eiendeler 24.539.084.000 22.344.170.000 20.577.430.000 19.375.789.000 14.044.613.000
Sum opptjent egenkapital 4.031.688.000 3.446.879.000 2.900.122.000 2.428.180.000 -1.604.046.000
Sum egenkapital 15.447.517.000 14.862.708.000 14.315.951.000 13.844.009.000 9.811.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 322.300.000 259.676.000 273.986.000 251.898.000 237.999.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.619.802.000 3.429.994.000 2.879.082.000 2.303.878.000 1.326.324.000
Sum langsiktig gjeld 5.160.254.000 3.667.888.000 2.960.814.000 2.721.395.000 2.525.649.000
Leverandørgjeld 60.116.000 46.864.000 86.945.000 187.326.000 34.417.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 19.033.000 21.758.000 15.463.000 15.944.000 13.129.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.361.000 314.958.000 319.175.000 303.237.000 333.311.000
Sum kortsiktig gjeld 3.931.312.000 3.813.574.000 3.300.665.000 2.810.385.000 1.707.181.000
Sum gjeld og egenkapital 24.539.083.000 22.344.170.000 20.577.430.000 19.375.789.000 14.044.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.222.818.000 1.948.561.000 1.753.688.000 1.410.754.000 566.788.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4
Soliditet 6 66.5 69.6 71.5 69.9
Resultatgrad 1.2 1.1 1.4 1.3 1.0
Rentedekningsgrad 3.5 10.2 10.8 9.4 8.5
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 2.8 2.6 2.5 3.8 5.2
Signatur
15.05.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
15.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex