Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsebanken Legekontor ANS
Juridisk navn:  Helsebanken Legekontor ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56553850
Postboks 8 Hardangerfjordvegen 615 Fax: 56553860
5604 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 984637977
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Hardanger Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.24%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.634.000 3.730.000 3.489.000 3.628.000 3.226.000
Resultat: 0 0 -6.000 -10.000 -6.000
Egenkapital: 0 0 0 0 0
Regnskap for  Helsebanken Legekontor ANS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.634.000 3.730.000 3.489.000 3.628.000 3.226.000
Driftskostnader -4.593.000 -3.717.000 -3.490.000 -3.635.000 -3.228.000
Driftsresultat 42.000 13.000 -2.000 -7.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -42.000 -13.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finans -42.000 -13.000 -5.000 -4.000 -4.000
Resultat før skatt 0 -6.000 -10.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 -6.000 -10.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 406.000 306.000 10.000 0 0
Sum omløpsmidler 504.000 709.000 386.000 354.000 614.000
Sum eiendeler 910.000 1.015.000 396.000 354.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 600.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 415.000 396.000 354.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 910.000 1.015.000 396.000 354.000 614.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.634.000 3.730.000 3.489.000 3.628.000 3.226.000
Driftsinntekter 4.634.000 3.730.000 3.489.000 3.628.000 3.226.000
Varekostnad -791.000 -581.000 -535.000 -638.000 -526.000
Lønninger -1.967.000 -1.900.000 -1.813.000 -1.889.000 -1.616.000
Avskrivning -99.000 -74.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.736.000 -1.162.000 -1.142.000 -1.108.000 -1.086.000
Driftskostnader -4.593.000 -3.717.000 -3.490.000 -3.635.000 -3.228.000
Driftsresultat 42.000 13.000 -2.000 -7.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -42.000 -13.000 -5.000 -4.000 -4.000
Finans -42.000 -13.000 -5.000 -4.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 -6.000 -10.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 396.000 296.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 396.000 296.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 0 0
Sum anleggsmidler 406.000 306.000 10.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 440.000 295.000 49.000 298.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 414.000 337.000 56.000 580.000
Sum omløpsmidler 504.000 709.000 386.000 354.000 614.000
Sum eiendeler 910.000 1.015.000 396.000 354.000 614.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 140.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 400.000 600.000 0 0 0
Leverandørgjeld 91.000 67.000 17.000 55.000 36.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 99.000 91.000 91.000 100.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 249.000 288.000 208.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 510.000 415.000 396.000 354.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 910.000 1.015.000 396.000 354.000 614.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -6.000 294.000 -10.000 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0 1.7 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.7 1 1 1
Soliditet 0 0 0 0
Resultatgrad 0.9 0.3 -0.1 -0.2 -0.1
Rentedekningsgrad 1.0 1 -0.4 -1.8 -0.5
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 4.6 1.3 -0.5 -0.3
Signatur
07.01.2022
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex