Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsehuset Lillesand As
Juridisk navn:  Helsehuset Lillesand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37001040
Vestregate 7 Vestregate 7 Fax: 37001041
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 987237473
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/25/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Rolf Birkeland AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.1%
Resultat  
  
68.61%
Egenkapital  
  
10.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.123.000 4.653.000 4.887.000 4.537.000 4.023.000
Resultat: 4.313.000 2.558.000 737.000 3.616.000 2.811.000
Egenkapital: 17.177.000 15.594.000 15.536.000 15.356.000 13.742.000
Regnskap for  Helsehuset Lillesand As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.123.000 4.653.000 4.887.000 4.537.000 4.023.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.422.000 -1.843.000 -1.524.000 -1.271.000
Driftsresultat 3.465.000 3.231.000 3.044.000 3.013.000 2.752.000
Finansinntekter 1.602.000 708.000 3.000 1.237.000 567.000
Finanskostnader -754.000 -1.381.000 -2.310.000 -634.000 -508.000
Finans 848.000 -673.000 -2.307.000 603.000 59.000
Resultat før skatt 4.313.000 2.558.000 737.000 3.616.000 2.811.000
Skattekostnad -949.000 -563.000 -155.000 -856.000 -693.000
Årsresultat 3.364.000 1.996.000 582.000 2.760.000 2.119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.533.000 48.187.000 32.384.000 33.315.000 34.296.000
Sum omløpsmidler 385.000 206.000 12.568.000 10.484.000 7.622.000
Sum eiendeler 49.918.000 48.393.000 44.952.000 43.799.000 41.918.000
Sum opptjent egenkapital 6.779.000 5.196.000 5.138.000 4.923.000 3.308.000
Sum egenkapital 17.177.000 15.594.000 15.536.000 15.356.000 13.742.000
Sum langsiktig gjeld 24.607.000 26.697.000 26.357.000 24.880.000 26.073.000
Sum kortsiktig gjeld 8.135.000 6.103.000 3.058.000 3.562.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 49.919.000 48.394.000 44.951.000 43.798.000 41.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.123.000 4.653.000 4.887.000 4.537.000 4.023.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.123.000 4.653.000 4.887.000 4.537.000 4.023.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -842.000 -886.000 -931.000 -981.000 -1.035.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -816.000 -536.000 -912.000 -543.000 -236.000
Driftskostnader -1.658.000 -1.422.000 -1.843.000 -1.524.000 -1.271.000
Driftsresultat 3.465.000 3.231.000 3.044.000 3.013.000 2.752.000
Finansinntekter 1.602.000 708.000 3.000 1.237.000 567.000
Finanskostnader -754.000 -1.381.000 -2.310.000 -634.000 -508.000
Finans 848.000 -673.000 -2.307.000 603.000 59.000
Konsernbidrag -1.781.000 -1.939.000 -402.000 -1.145.000 -384.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 3.364.000 1.996.000 582.000 2.760.000 2.119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 30.656.000 31.498.000 32.384.000 33.315.000 34.296.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 30.656.000 31.498.000 32.384.000 33.315.000 34.296.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.877.000 16.690.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.533.000 48.187.000 32.384.000 33.315.000 34.296.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -1.000 19.000 2.000 13.000 1.000
Andre fordringer 16.000 155.000 12.519.000 10.413.000 7.586.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 370.000 32.000 47.000 57.000 35.000
Sum omløpsmidler 385.000 206.000 12.568.000 10.484.000 7.622.000
Sum eiendeler 49.918.000 48.393.000 44.952.000 43.799.000 41.918.000
Sum opptjent egenkapital 6.779.000 5.196.000 5.138.000 4.923.000 3.308.000
Sum egenkapital 17.177.000 15.594.000 15.536.000 15.356.000 13.742.000
Sum avsetninger til forpliktelser 327.000 336.000 320.000 285.000 245.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.607.000 26.697.000 26.357.000 24.880.000 26.073.000
Leverandørgjeld 53.000 56.000 111.000 48.000 73.000
Betalbar skatt 456.000 0 0 453.000 510.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.600.000 6.047.000 2.947.000 3.060.000 1.520.000
Sum kortsiktig gjeld 8.135.000 6.103.000 3.058.000 3.562.000 2.104.000
Sum gjeld og egenkapital 49.919.000 48.394.000 44.951.000 43.798.000 41.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.750.000 -5.897.000 9.510.000 6.922.000 5.518.000
Likviditetsgrad 1 0 4.1 2.9 3.6
Likviditetsgrad 2 0 4.1 2.9 3.6
Soliditet 34.4 32.2 34.6 35.1 32.8
Resultatgrad 67.6 69.4 62.3 66.4 68.4
Rentedekningsgrad 4.6 2.3 1.3 4.8 5.4
Gjeldsgrad 1.9 2.1 1.9 1.9 2.1
Total kapitalrentabilitet 10.2 8.1 6.8 9.7 7.9
Signatur
21.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.03.2017
Prokura
Hansen Tor Asbjørn
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex