Helseplan AS
Juridisk navn:  Helseplan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57674576
c/o Marny Tønnessen Valeberg c/o Marny Tønnessen Valeberg Fax: 57674557
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 964340978
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.06%
Resultat  
  
90.32%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 55.000 64.000 108.000 386.000 421.000
Resultat: -9.000 -93.000 -11.000 99.000 -29.000
Egenkapital: 0 -43.000 42.000 53.000 -46.000
Regnskap for  Helseplan AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 55.000 64.000 108.000 386.000 421.000
Driftskostnader -65.000 -157.000 -119.000 -285.000 -449.000
Driftsresultat -9.000 -93.000 -11.000 100.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000
Finans 0 -2.000 -2.000
Resultat før skatt -9.000 -93.000 -11.000 99.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -9.000 -93.000 -11.000 99.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 43.000 59.000 89.000
Sum omløpsmidler -69.000 2.000 5.000 18.000
Sum eiendeler -42.000 45.000 64.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -8.000 3.000 -96.000
Sum egenkapital -43.000 42.000 53.000 -46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 12.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital -43.000 45.000 65.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 64.000 108.000 386.000 421.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 55.000 64.000 108.000 386.000 421.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 11.000 -39.000 -131.000
Avskrivning -27.000 -151.000 -16.000 -29.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -6.000 -114.000 -215.000 -265.000
Driftskostnader -65.000 -157.000 -119.000 -285.000 -449.000
Driftsresultat -9.000 -93.000 -11.000 100.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -2.000
Finans 0 -2.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -9.000 -93.000 -11.000 99.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 27.000 33.000 59.000 89.000
Driftsløsøre 10.000 0 0
Sum varige driftsmidler 27.000 43.000 59.000 89.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 43.000 59.000 89.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank -69.000 2.000 4.000 13.000
Sum omløpsmidler -69.000 2.000 5.000 18.000
Sum eiendeler -42.000 45.000 64.000 107.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -8.000 3.000 -96.000
Sum egenkapital -43.000 42.000 53.000 -46.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 9.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 9.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 11.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 12.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital -43.000 45.000 65.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 -1.000 -7.000 -135.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.1
Soliditet 100.0 93.3 81.5
Resultatgrad -16.4 -145.3 -10.2 25.9 -6.4
Rentedekningsgrad 5 -13.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 -3.3
Total kapitalrentabilitet 216.3 -24.4 153.8 -25.2
Signatur
02.11.2021
STYRETS FORMANN.
Prokurister
08.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex