Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsevern As
Juridisk navn:  Helsevern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 19 c/o Direct House Arendal AS Bjørumsvegen 15 Fax:
4855 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 925918504
Aksjekapital: 33.300 NOK
Etableringsdato: 10/5/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Økoplan As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 830.000
Resultat: 257.000
Egenkapital: 35.000
Regnskap for  Helsevern As
Resultat 2020
Driftsinntekter 830.000
Driftskostnader -572.000
Driftsresultat 257.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 257.000
Skattekostnad -55.000
Årsresultat 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 915.000
Sum eiendeler 915.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 35.000
Sum langsiktig gjeld 1.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 830.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 830.000
Varekostnad -445.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -174.000
Driftskostnader -572.000
Driftsresultat 257.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte -200.000
Årsresultat 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning 47.000
Kundefordringer 161.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 707.000
Sum omløpsmidler 915.000
Sum eiendeler 915.000
Sum opptjent egenkapital 2.000
Sum egenkapital 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 1.000
Leverandørgjeld 552.000
Betalbar skatt 55.000
Skyldig offentlige avgifter 67.000
Utbytte -200.000
Annen kortsiktig gjeld 5.000
Sum kortsiktig gjeld 879.000
Sum gjeld og egenkapital 915.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet 3.8
Resultatgrad 31.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 25.1
Total kapitalrentabilitet 28.1
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex