Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heltids Bygg As
Juridisk navn:  Heltids Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96683050
Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Fax:
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913015428
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.66%
Resultat  
  
-171.51%
Egenkapital  
  
-75.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 15.556.000 13.567.000 14.038.000 10.517.000
Resultat: -133.000 186.000 279.000 29.000
Egenkapital: 43.000 176.000 51.000 95.000
Regnskap for  Heltids Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 15.556.000 13.567.000 14.038.000 10.517.000
Driftskostnader -15.655.000 -13.332.000 -13.744.000 -10.470.000
Driftsresultat -99.000 235.000 295.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -49.000 -16.000 -18.000
Finans -34.000 -49.000 -16.000 -18.000
Resultat før skatt -133.000 186.000 279.000 29.000
Skattekostnad 0 -62.000 -73.000 -13.000
Årsresultat -133.000 124.000 206.000 16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 872.000 962.000 1.212.000 643.000
Sum omløpsmidler 1.525.000 1.300.000 1.512.000 1.206.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.262.000 2.724.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 146.000 21.000 65.000
Sum egenkapital 43.000 176.000 51.000 95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.087.000 2.673.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.263.000 2.724.000 1.849.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.556.000 13.462.000 13.876.000 9.956.000
Andre inntekter 0 105.000 163.000 561.000
Driftsinntekter 15.556.000 13.567.000 14.038.000 10.517.000
Varekostnad -11.156.000 -9.150.000 -9.926.000 -6.911.000
Lønninger -3.249.000 -2.944.000 -2.867.000 -2.684.000
Avskrivning -135.000 -288.000 -136.000 -136.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.115.000 -950.000 -815.000 -739.000
Driftskostnader -15.655.000 -13.332.000 -13.744.000 -10.470.000
Driftsresultat -99.000 235.000 295.000 46.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -34.000 -49.000 -16.000 -18.000
Finans -34.000 -49.000 -16.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -250.000 0
Årsresultat -133.000 124.000 206.000 16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 60.000 133.000
Fast eiendom 388.000 373.000 371.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 484.000 589.000 745.000 510.000
Sum varige driftsmidler 872.000 962.000 1.116.000 510.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 36.000 0
Sum anleggsmidler 872.000 962.000 1.212.000 643.000
Varebeholdning 25.000 71.000 395.000 57.000
Kundefordringer 445.000 841.000 835.000 988.000
Andre fordringer 799.000 133.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 256.000 256.000 282.000 161.000
Sum omløpsmidler 1.525.000 1.300.000 1.512.000 1.206.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.262.000 2.724.000 1.849.000
Sum opptjent egenkapital 13.000 146.000 21.000 65.000
Sum egenkapital 43.000 176.000 51.000 95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 286.000 771.000 378.000 813.000
Betalbar skatt 0 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.584.000 850.000 1.289.000 464.000
Utbytte 0 0 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 485.000 464.000 756.000 477.000
Sum kortsiktig gjeld 2.354.000 2.087.000 2.673.000 1.754.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.263.000 2.724.000 1.849.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -829.000 -787.000 -1.161.000 -548.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.4 0.7
Soliditet 1.8 7.8 1.9 5.1
Resultatgrad -0.6 1.7 2.1 0.4
Rentedekningsgrad -2.9 4.8 18.4 2.6
Gjeldsgrad 54.7 11.9 52.4 18.5
Total kapitalrentabilitet -4.1 10.4 10.8 2.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex