Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Heltor AS
Juridisk navn:  Heltor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98085000
Stølsmyrvegen 71 Stølsmyrvegen 71 Fax: 93770059
5542 Karmsund 5542 Karmsund
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 982787564
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/19/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Asb Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.73%
Resultat  
  
-84.38%
Egenkapital  
  
3.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 377.000 1.956.000 1.077.000 574.000 238.000
Resultat: 5.000 32.000 22.000 6.000 8.000
Egenkapital: 81.000 78.000 54.000 40.000 35.000
Regnskap for  Heltor AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 377.000 1.956.000 1.077.000 574.000 238.000
Driftskostnader -372.000 -1.923.000 -1.049.000 -568.000 -230.000
Driftsresultat 5.000 33.000 28.000 5.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0
Resultat før skatt 5.000 32.000 22.000 6.000 8.000
Skattekostnad -2.000 -8.000 -7.000 -1.000 -3.000
Årsresultat 3.000 24.000 15.000 5.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 148.000 148.000 63.000 16.000 10.000
Sum omløpsmidler 399.000 1.123.000 722.000 450.000 231.000
Sum eiendeler 547.000 1.271.000 785.000 466.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 48.000 24.000 10.000 5.000
Sum egenkapital 81.000 78.000 54.000 40.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 11.000 29.000 -1.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 1.181.000 701.000 426.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 1.270.000 784.000 465.000 241.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 377.000 1.956.000 1.077.000 574.000 238.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 377.000 1.956.000 1.077.000 574.000 238.000
Varekostnad -4.000 0 0 0
Lønninger -338.000 -1.790.000 -983.000 -457.000 -135.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -129.000 -66.000 -111.000 -95.000
Driftskostnader -372.000 -1.923.000 -1.049.000 -568.000 -230.000
Driftsresultat 5.000 33.000 28.000 5.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -6.000 0 0
Finans -1.000 -6.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 24.000 15.000 5.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 148.000 148.000 63.000 16.000 10.000
Sum anleggsmidler 148.000 148.000 63.000 16.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 38.000 125.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 399.000 1.123.000 661.000 412.000 106.000
Sum omløpsmidler 399.000 1.123.000 722.000 450.000 231.000
Sum eiendeler 547.000 1.271.000 785.000 466.000 241.000
Sum opptjent egenkapital 51.000 48.000 24.000 10.000 5.000
Sum egenkapital 81.000 78.000 54.000 40.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 -1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 11.000 29.000 -1.000 3.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 2.000 8.000 7.000 2.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 660.000 359.000 192.000 88.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 314.000 510.000 330.000 232.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 426.000 1.181.000 701.000 426.000 203.000
Sum gjeld og egenkapital 546.000 1.270.000 784.000 465.000 241.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -27.000 -58.000 21.000 24.000 28.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.0 1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.0 1 1.1 1.1
Soliditet 14.8 6.1 6.9 8.6 14.5
Resultatgrad 1.3 1.7 2.6 0.9 3.4
Rentedekningsgrad 33.0 4.7
Gjeldsgrad 5.7 15.3 13.5 10.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 0.9 2.6 3.6 1.1 3.3
Signatur
26.08.2011
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.08.2011
Daglig leder alene eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex