Hembre Camping As
Juridisk navn:  Hembre Camping As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74800796
Sørsidevegen 1050 Sørsidevegen 1050 Fax: 74800799
7520 Hegra 7520 Hegra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 979659776
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 2/8/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hegra Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
70.73%
Resultat  
  
395.12%
Egenkapital  
  
197.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.120.000 656.000 660.000 903.000 621.000
Resultat: 609.000 123.000 65.000 353.000 -137.000
Egenkapital: 715.000 240.000 265.000 225.000 -54.000
Regnskap for  Hembre Camping As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.120.000 656.000 660.000 903.000 621.000
Driftskostnader -517.000 -493.000 -550.000 -500.000 -705.000
Driftsresultat 603.000 163.000 110.000 403.000 -84.000
Finansinntekter 18.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -44.000 -50.000 -54.000 -57.000
Finans 7.000 -39.000 -45.000 -49.000 -53.000
Resultat før skatt 609.000 123.000 65.000 353.000 -137.000
Skattekostnad -134.000 -27.000 -26.000 -96.000 19.000
Årsresultat 475.000 96.000 39.000 257.000 -118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 344.000 1.471.000 1.542.000 1.580.000 1.765.000
Sum omløpsmidler 853.000 416.000 163.000 243.000 74.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.887.000 1.705.000 1.823.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 79.000 104.000 64.000 -193.000
Sum egenkapital 715.000 240.000 265.000 225.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 1.458.000 1.382.000 1.592.000 1.833.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 188.000 58.000 6.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.886.000 1.705.000 1.823.000 1.838.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 530.000 656.000 660.000 903.000 621.000
Andre inntekter 590.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.120.000 656.000 660.000 903.000 621.000
Varekostnad -4.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -23.000 -78.000 -83.000 -82.000 -84.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -411.000 -467.000 -418.000 -621.000
Driftskostnader -517.000 -493.000 -550.000 -500.000 -705.000
Driftsresultat 603.000 163.000 110.000 403.000 -84.000
Finansinntekter 18.000 5.000 5.000 5.000 4.000
Finanskostnader -11.000 -44.000 -50.000 -54.000 -57.000
Finans 7.000 -39.000 -45.000 -49.000 -53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 475.000 96.000 39.000 257.000 -118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 242.000 235.000 261.000 364.000
Fast eiendom 198.000 1.199.000 1.276.000 1.281.000 1.355.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 38.000 30.000 31.000 38.000 46.000
Sum varige driftsmidler 236.000 1.229.000 1.307.000 1.319.000 1.401.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 344.000 1.471.000 1.542.000 1.580.000 1.765.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 8.000 13.000 30.000 38.000
Andre fordringer 6.000 29.000 17.000 36.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 219.000 372.000 92.000 166.000 0
Sum omløpsmidler 853.000 416.000 163.000 243.000 74.000
Sum eiendeler 1.197.000 1.887.000 1.705.000 1.823.000 1.839.000
Sum opptjent egenkapital 554.000 79.000 104.000 64.000 -193.000
Sum egenkapital 715.000 240.000 265.000 225.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 125.000 155.000 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 350.000 1.458.000 1.382.000 1.592.000 1.833.000
Leverandørgjeld 1.000 25.000 30.000 0 42.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 0 0 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 8.000 28.000 6.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000 188.000 58.000 6.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 1.196.000 1.886.000 1.705.000 1.823.000 1.838.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 722.000 228.000 105.000 237.000 14.000
Likviditetsgrad 1 6.5 2.2 2.8 40.5 1.2
Likviditetsgrad 2 6.5 2.2 2.8 40.5 1.2
Soliditet 59.8 12.7 15.5 12.3 -2.9
Resultatgrad 53.8 24.8 16.7 44.6 -13.5
Rentedekningsgrad 54.8 3.7 2.2 7.5 -1.5
Gjeldsgrad 0.7 6.9 5.4 7.1 -35.1
Total kapitalrentabilitet 51.9 8.9 6.7 22.4 -4.4
Signatur
21.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex