Hemjern As
Juridisk navn:  Hemjern As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98823551
Petedalsheia 146 Petedalsheia 146 Fax:
5254 Sandsli 5254 Sandsli
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 817719902
Aksjekapital: 573.333 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/2/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aketo As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-6.82%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 200.000 200.000 0 0
Resultat: 41.000 44.000 0 -6.000
Egenkapital: 2.491.000 2.459.000 26.000 24.000
Regnskap for  Hemjern As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 0
Driftskostnader -159.000 -156.000 0 -6.000
Driftsresultat 40.000 44.000 0 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 44.000 0 -6.000
Skattekostnad -9.000 -10.000 1.000 0
Årsresultat 32.000 34.000 1.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.350.000 773.000 674.000 0
Sum omløpsmidler 1.886.000 2.207.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 3.236.000 2.980.000 698.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 29.000 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 2.491.000 2.459.000 26.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 744.000 520.000 673.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.235.000 2.979.000 699.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 200.000 200.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 200.000 0 0
Varekostnad -1.000 -8.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -158.000 -148.000 0 -6.000
Driftskostnader -159.000 -156.000 0 -6.000
Driftsresultat 40.000 44.000 0 -6.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 34.000 1.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.350.000 773.000 674.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.350.000 773.000 674.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 324.000 122.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.562.000 2.085.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.886.000 2.207.000 24.000 24.000
Sum eiendeler 3.236.000 2.980.000 698.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 29.000 -4.000 -6.000
Sum egenkapital 2.491.000 2.459.000 26.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 597.000 512.000 673.000 0
Betalbar skatt 9.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 134.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 744.000 520.000 673.000 0
Sum gjeld og egenkapital 3.235.000 2.979.000 699.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.142.000 1.687.000 -649.000 24.000
Likviditetsgrad 1 2.5 4.2 0
Likviditetsgrad 2 2.5 4.2 0 0
Soliditet 7 82.5 3.7 1
Resultatgrad 2 2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.2 25.9 0
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.5 0
Signatur
04.08.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
04.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex