Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Henning Vestersjø
Juridisk navn:  Henning Vestersjø
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51751900
Vestersjø 66 Vestersjø 66 Fax:
4187 Ombo 4187 Ombo
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 981500237
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/27/2000
Foretakstype: ENK
Revisor: Forus Revisjon AS
Regnskapsfører: Finnøy Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.63%
Resultat  
  
236.42%
Egenkapital  
  
11.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 13.857.000 11.583.000
Resultat: 1.561.000 464.000
Egenkapital: 4.779.000 4.279.000
Regnskap for  Henning Vestersjø
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 13.857.000 11.583.000
Driftskostnader -12.297.000 -11.118.000
Driftsresultat 1.561.000 464.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 1.561.000 464.000
Skattekostnad
Årsresultat 1.561.000 464.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.017.000 18.585.000
Sum omløpsmidler 4.687.000 4.318.000
Sum eiendeler 31.704.000 22.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.779.000 4.279.000
Sum egenkapital 4.779.000 4.279.000
Sum langsiktig gjeld 19.315.000 19.810.000
Sum kortsiktig gjeld 7.610.000 7.986.000
Sum gjeld og egenkapital 31.704.000 32.075.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.080.000 9.885.000
Andre inntekter 1.777.000 1.698.000
Driftsinntekter 13.857.000 11.583.000
Varekostnad -7.060.000 -6.939.000
Lønninger
Avskrivning -1.054.000 -62.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -4.091.000 -3.700.000
Driftskostnader -12.297.000 -11.118.000
Driftsresultat 1.561.000 464.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 1.561.000 464.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 1.328.000 1.326.000
Fast eiendom 16.607.000 17.067.000
Maskiner anlegg 1.467.000
Driftsløsøre 7.467.000
Sum varige driftsmidler 25.541.000 17.067.000
Sum finansielle anleggsmidler 165.000 209.000
Sum anleggsmidler 27.017.000 18.585.000
Varebeholdning 3.392.000 3.143.000
Kundefordringer 990.000 882.000
Andre fordringer 305.000 294.000
Sum investeringer
Kasse, bank
Sum omløpsmidler 4.687.000 4.318.000
Sum eiendeler 31.704.000 22.903.000
Sum opptjent egenkapital 4.779.000 4.279.000
Sum egenkapital 4.779.000 4.279.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 1.007.000 1.008.000
Sum langsiktig gjeld 19.315.000 19.810.000
Leverandørgjeld 6.027.000 6.333.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 576.000 646.000
Sum kortsiktig gjeld 7.610.000 7.986.000
Sum gjeld og egenkapital 31.704.000 32.075.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.923.000 -3.668.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1
Soliditet 15.1 13.3
Resultatgrad 11.3 4.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.6 6.5
Total kapitalrentabilitet 4.9 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex