Hennum Transport AS
Juridisk navn:  Hennum Transport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32852324
Leilighet 104 Hyllveien 15B Leilighet 104 Hyllveien 15B Fax:
3408 Tranby 3408 Tranby
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 982219760
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/1/2000 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisor Team As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.75%
Resultat  
  
289.74%
Egenkapital  
  
56.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.327.000 1.279.000 1.491.000 1.529.000 1.468.000
Resultat: 152.000 39.000 15.000 7.000 63.000
Egenkapital: 328.000 209.000 209.000 228.000 222.000
Regnskap for  Hennum Transport AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.327.000 1.279.000 1.491.000 1.529.000 1.468.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.240.000 -1.477.000 -1.521.000 -1.406.000
Driftsresultat 152.000 39.000 15.000 8.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 152.000 39.000 15.000 7.000 63.000
Skattekostnad -34.000 -9.000 -4.000 -2.000 -15.000
Årsresultat 119.000 31.000 11.000 6.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 2.000
Sum omløpsmidler 592.000 432.000 427.000 428.000 457.000
Sum eiendeler 592.000 432.000 427.000 428.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 109.000 109.000 127.000 122.000
Sum egenkapital 328.000 209.000 209.000 228.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 264.000 222.000 218.000 201.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 431.000 427.000 428.000 459.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.327.000 1.279.000 1.491.000 1.529.000 1.468.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.327.000 1.279.000 1.491.000 1.529.000 1.468.000
Varekostnad -42.000 0 0
Lønninger -644.000 -640.000 -680.000 -645.000 -644.000
Avskrivning 0 -2.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -531.000 -600.000 -755.000 -874.000 -760.000
Driftskostnader -1.175.000 -1.240.000 -1.477.000 -1.521.000 -1.406.000
Driftsresultat 152.000 39.000 15.000 8.000 62.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -30.000 -30.000 0 0
Årsresultat 119.000 31.000 11.000 6.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 0 0 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 2.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 140.000 146.000 125.000 136.000 148.000
Andre fordringer 46.000 51.000 96.000 106.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 406.000 235.000 206.000 187.000 227.000
Sum omløpsmidler 592.000 432.000 427.000 428.000 457.000
Sum eiendeler 592.000 432.000 427.000 428.000 459.000
Sum opptjent egenkapital 228.000 109.000 109.000 127.000 122.000
Sum egenkapital 328.000 209.000 209.000 228.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 32.000 49.000 58.000 77.000
Betalbar skatt 34.000 9.000 4.000 2.000 16.000
Skyldig offentlige avgifter 75.000 71.000 51.000 60.000 63.000
Utbytte -30.000 -30.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 80.000 84.000 81.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 264.000 222.000 218.000 201.000 237.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 431.000 427.000 428.000 459.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 328.000 210.000 209.000 227.000 220.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2 2.1 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 2 2.1 1.9
Soliditet 55.4 48.5 48.9 53.1 48.4
Resultatgrad 11.5 3.0 1 0.5 4.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1.1 1 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 25.7 9.0 3.5 1.9 13.5
Signatur
05.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex