Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herøy Kystmuseum
Juridisk navn:  Herøy Kystmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70085290
Co/ Kjell Håvard Hatløy Herøy Gard Notøy Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 982451167
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/6/1995 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2006
Omsetning: 219.000
Resultat: 10.000
Egenkapital: 121.000
Regnskap for  Herøy Kystmuseum
Resultat 2006
Driftsinntekter 219.000
Driftskostnader -209.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 10.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 138.000
Sum eiendeler 138.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 121.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 219.000
Varekostnad -27.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -182.000
Driftskostnader -209.000
Driftsresultat 10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 137.000
Sum omløpsmidler 138.000
Sum eiendeler 138.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 121.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 5.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000
Sum gjeld og egenkapital 138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 121.000
Likviditetsgrad 1 8.1
Likviditetsgrad 2 8.2
Soliditet 87.7
Resultatgrad 4.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.2
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex