Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Juridisk navn:  Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ivar T. Berthling Trostelia 9 C/O Ivar T. Berthling Trostelia 9 Fax:
1388 Borgen 1388 Borgen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 911887452
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/21/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co AS
Regnskapsfører: Pilar Regnskap Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
33.56%
Resultat  
  
308.33%
Egenkapital  
  
43.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 195.000 146.000 146.000 223.000 105.000
Resultat: 25.000 -12.000 9.000 37.000 -39.000
Egenkapital: -32.000 -57.000 -45.000 -53.000 -91.000
Regnskap for  Herfell Og Omegn Vann Og Avløp As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 195.000 146.000 146.000 223.000 105.000
Driftskostnader -159.000 -148.000 -116.000 -172.000 -133.000
Driftsresultat 36.000 -2.000 29.000 50.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -21.000 -14.000 -12.000
Finans -11.000 -10.000 -21.000 -13.000 -12.000
Resultat før skatt 25.000 -12.000 9.000 37.000 -39.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -12.000 9.000 37.000 -39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 39.000 45.000 51.000 57.000
Sum omløpsmidler 216.000 154.000 120.000 358.000 127.000
Sum eiendeler 249.000 193.000 165.000 409.000 184.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -87.000 -75.000 -83.000 -121.000
Sum egenkapital -32.000 -57.000 -45.000 -53.000 -91.000
Sum langsiktig gjeld 222.000 211.000 201.000 430.000 0
Sum kortsiktig gjeld 58.000 39.000 9.000 32.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 193.000 165.000 409.000 184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 195.000 146.000 146.000 223.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 195.000 146.000 146.000 223.000 105.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.000 -30.000 -27.000 -56.000 -56.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -112.000 -83.000 -110.000 -74.000
Driftskostnader -159.000 -148.000 -116.000 -172.000 -133.000
Driftsresultat 36.000 -2.000 29.000 50.000 -27.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -11.000 -10.000 -21.000 -14.000 -12.000
Finans -11.000 -10.000 -21.000 -13.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 25.000 -12.000 9.000 37.000 -39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.000 39.000 45.000 51.000 57.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 33.000 39.000 45.000 51.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 39.000 45.000 51.000 57.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 4.000 2.000 2.000 0
Andre fordringer 23.000 16.000 11.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 192.000 134.000 107.000 346.000 117.000
Sum omløpsmidler 216.000 154.000 120.000 358.000 127.000
Sum eiendeler 249.000 193.000 165.000 409.000 184.000
Sum opptjent egenkapital -62.000 -87.000 -75.000 -83.000 -121.000
Sum egenkapital -32.000 -57.000 -45.000 -53.000 -91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 222.000 211.000 201.000 430.000 0
Leverandørgjeld 54.000 6.000 6.000 6.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 22.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 33.000 3.000 3.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 58.000 39.000 9.000 32.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 248.000 193.000 165.000 409.000 184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 158.000 115.000 111.000 326.000 -148.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.9 13.3 11.2 0.5
Likviditetsgrad 2 3.7 3.9 13.3 11.2 0.5
Soliditet -12.9 -29.5 -27.3 -49.5
Resultatgrad 18.5 -1.4 19.9 22.4 -25.7
Rentedekningsgrad 3.3 -0.2 1.4 3.6 -2.3
Gjeldsgrad -8.8 -4.4 -4.7 -8.7 -3.0
Total kapitalrentabilitet 14.5 17.6 12.5 -14.7
Signatur
17.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex