Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hermes AS
Juridisk navn:  Hermes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77615510
Postboks 175 Søndre Botten Fax: 78459288
9252 Tromsø 9584 Sør-Tverrfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Loppa
Org.nr: 946438162
Aksjekapital: 2.115.400 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/11/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.16%
Resultat  
  
28.18%
Egenkapital  
  
19.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 179.539.000 181.647.000 167.504.000 169.416.000 142.997.000
Resultat: 44.219.000 34.498.000 35.397.000 37.630.000 33.736.000
Egenkapital: 47.844.000 40.124.000 26.996.000 19.175.000 18.316.000
Regnskap for  Hermes AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 179.539.000 181.647.000 167.504.000 169.416.000 142.997.000
Driftskostnader -125.788.000 -135.176.000 -121.778.000 -120.914.000 -103.049.000
Driftsresultat 53.751.000 46.470.000 45.725.000 48.503.000 39.949.000
Finansinntekter 373.000 428.000 242.000 124.000 201.000
Finanskostnader -9.905.000 -12.401.000 -10.571.000 -10.996.000 -6.413.000
Finans -9.532.000 -11.973.000 -10.329.000 -10.872.000 -6.212.000
Resultat før skatt 44.219.000 34.498.000 35.397.000 37.630.000 33.736.000
Skattekostnad -9.732.000 -7.382.000 -7.538.000 -9.024.000 -8.156.000
Årsresultat 34.488.000 27.117.000 27.859.000 28.606.000 25.580.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 396.814.000 405.263.000 413.391.000 426.967.000 462.755.000
Sum omløpsmidler 57.253.000 54.694.000 40.436.000 32.656.000 27.938.000
Sum eiendeler 454.067.000 459.957.000 453.827.000 459.623.000 490.693.000
Sum opptjent egenkapital 30.725.000 23.005.000 9.877.000 2.056.000 1.198.000
Sum egenkapital 47.844.000 40.124.000 26.996.000 19.175.000 18.316.000
Sum langsiktig gjeld 322.681.000 348.486.000 363.424.000 368.001.000 391.932.000
Sum kortsiktig gjeld 83.542.000 71.347.000 63.408.000 72.447.000 80.445.000
Sum gjeld og egenkapital 454.067.000 459.957.000 453.828.000 459.623.000 490.694.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 162.874.000 178.647.000 158.660.000 159.183.000 116.808.000
Andre inntekter 16.665.000 3.000.000 8.845.000 10.233.000 26.190.000
Driftsinntekter 179.539.000 181.647.000 167.504.000 169.416.000 142.997.000
Varekostnad -13.064.000 -13.962.000 -12.735.000 -10.215.000 -9.104.000
Lønninger -60.414.000 -60.944.000 -52.945.000 -51.893.000 -46.650.000
Avskrivning -15.232.000 -17.145.000 -16.922.000 -16.020.000 -14.347.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.078.000 -43.125.000 -39.176.000 -42.786.000 -32.948.000
Driftskostnader -125.788.000 -135.176.000 -121.778.000 -120.914.000 -103.049.000
Driftsresultat 53.751.000 46.470.000 45.725.000 48.503.000 39.949.000
Finansinntekter 373.000 428.000 242.000 124.000 201.000
Finanskostnader -9.905.000 -12.401.000 -10.571.000 -10.996.000 -6.413.000
Finans -9.532.000 -11.973.000 -10.329.000 -10.872.000 -6.212.000
Konsernbidrag -5.267.000 -3.989.000 -3.038.000 -2.748.000 -2.015.000
Utbytte -21.500.000 -10.000.000 -17.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Årsresultat 34.488.000 27.117.000 27.859.000 28.606.000 25.580.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 351.377.000 359.657.000 367.938.000 376.218.000 406.998.000
Fast eiendom 889.000 949.000 0 0
Maskiner anlegg 924.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 8.359.000 7.001.000 5.736.000 6.896.000 3.694.000
Sum varige driftsmidler 33.764.000 35.619.000 39.336.000 46.453.000 49.735.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.673.000 9.987.000 6.118.000 4.296.000 6.022.000
Sum anleggsmidler 396.814.000 405.263.000 413.391.000 426.967.000 462.755.000
Varebeholdning 16.151.000 15.147.000 3.959.000 10.436.000 11.259.000
Kundefordringer 1.786.000 500.000 13.771.000 14.510.000 10.935.000
Andre fordringer 10.042.000 2.867.000 953.000 2.022.000 177.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 26.473.000 34.386.000 18.140.000 5.688.000 5.567.000
Sum omløpsmidler 57.253.000 54.694.000 40.436.000 32.656.000 27.938.000
Sum eiendeler 454.067.000 459.957.000 453.827.000 459.623.000 490.693.000
Sum opptjent egenkapital 30.725.000 23.005.000 9.877.000 2.056.000 1.198.000
Sum egenkapital 47.844.000 40.124.000 26.996.000 19.175.000 18.316.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.056.000 3.736.000 3.924.000 6.501.000 6.932.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.927.000 15.291.000 7.660.000 3.616.000 2.687.000
Sum langsiktig gjeld 322.681.000 348.486.000 363.424.000 368.001.000 391.932.000
Leverandørgjeld 13.264.000 8.076.000 3.067.000 4.270.000 3.530.000
Betalbar skatt 8.926.000 5.909.000 9.208.000 8.587.000 8.111.000
Skyldig offentlige avgifter 15.062.000 15.261.000 12.993.000 16.254.000 25.090.000
Utbytte -21.500.000 -10.000.000 -17.000.000 -25.000.000 -25.000.000
Annen kortsiktig gjeld 17.863.000 16.811.000 13.480.000 14.722.000 16.028.000
Sum kortsiktig gjeld 83.542.000 71.347.000 63.408.000 72.447.000 80.445.000
Sum gjeld og egenkapital 454.067.000 459.957.000 453.828.000 459.623.000 490.694.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.289.000 -16.653.000 -22.972.000 -39.791.000 -52.507.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8 0.6 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2
Soliditet 10.5 8.7 5.9 4.2 3.7
Resultatgrad 29.9 25.6 27.3 28.6 27.9
Rentedekningsgrad 5.4 3.7 4.3 4.4 6.2
Gjeldsgrad 8.5 10.5 15.8 2 25.8
Total kapitalrentabilitet 11.9 10.2 10.1 10.6 8.2
Signatur
22.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.11.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex