Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Herremyr Gård As
Juridisk navn:  Herremyr Gård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63909505
Herremyrvegen 57 Herremyrvegen 57 Fax: 63902495
2150 Årnes 2150 Årnes
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 992624574
Aksjekapital: 900.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 4/29/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.11%
Resultat  
  
120.23%
Egenkapital  
  
19.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 23.265.000 21.520.000 20.624.000 20.086.000 20.225.000
Resultat: 1.350.000 613.000 1.367.000 1.178.000 1.315.000
Egenkapital: 6.555.000 5.502.000 5.005.000 3.954.000 5.037.000
Regnskap for  Herremyr Gård As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 23.265.000 21.520.000 20.624.000 20.086.000 20.225.000
Driftskostnader -21.517.000 -20.516.000 -18.981.000 -18.674.000 -18.644.000
Driftsresultat 1.748.000 1.004.000 1.643.000 1.413.000 1.582.000
Finansinntekter 53.000 56.000 14.000 23.000 15.000
Finanskostnader -451.000 -445.000 -290.000 -257.000 -282.000
Finans -398.000 -389.000 -276.000 -234.000 -267.000
Resultat før skatt 1.350.000 613.000 1.367.000 1.178.000 1.315.000
Skattekostnad -297.000 -117.000 -316.000 -261.000 -328.000
Årsresultat 1.053.000 496.000 1.051.000 917.000 987.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.356.000 12.114.000 13.065.000 7.805.000 8.310.000
Sum omløpsmidler 7.297.000 6.695.000 9.172.000 9.143.000 7.924.000
Sum eiendeler 22.653.000 18.809.000 22.237.000 16.948.000 16.234.000
Sum opptjent egenkapital 5.655.000 4.602.000 4.105.000 3.054.000 4.137.000
Sum egenkapital 6.555.000 5.502.000 5.005.000 3.954.000 5.037.000
Sum langsiktig gjeld 12.995.000 10.694.000 12.071.000 8.615.000 6.014.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 2.612.000 5.160.000 4.379.000 5.183.000
Sum gjeld og egenkapital 22.654.000 18.808.000 22.236.000 16.948.000 16.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.839.000 20.575.000 20.222.000 19.630.000 19.733.000
Andre inntekter 1.426.000 945.000 402.000 457.000 492.000
Driftsinntekter 23.265.000 21.520.000 20.624.000 20.086.000 20.225.000
Varekostnad -4.862.000 -2.757.000 -1.791.000 -1.235.000 -1.553.000
Lønninger -6.429.000 -7.120.000 -7.018.000 -6.862.000 -6.367.000
Avskrivning -1.884.000 -1.558.000 -1.343.000 -1.363.000 -1.730.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.342.000 -9.081.000 -8.829.000 -9.214.000 -8.994.000
Driftskostnader -21.517.000 -20.516.000 -18.981.000 -18.674.000 -18.644.000
Driftsresultat 1.748.000 1.004.000 1.643.000 1.413.000 1.582.000
Finansinntekter 53.000 56.000 14.000 23.000 15.000
Finanskostnader -451.000 -445.000 -290.000 -257.000 -282.000
Finans -398.000 -389.000 -276.000 -234.000 -267.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.053.000 496.000 1.051.000 917.000 987.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.111.000 4.230.000 4.406.000 0 0
Maskiner anlegg 3.105.000 3.653.000 3.594.000 3.532.000 2.668.000
Driftsløsøre 8.141.000 4.213.000 4.791.000 3.988.000 5.334.000
Sum varige driftsmidler 15.356.000 12.096.000 12.791.000 7.520.000 8.003.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 274.000 285.000 308.000
Sum anleggsmidler 15.356.000 12.114.000 13.065.000 7.805.000 8.310.000
Varebeholdning 2.849.000 4.049.000 4.644.000 4.222.000 3.586.000
Kundefordringer 1.787.000 1.755.000 1.597.000 1.052.000 2.117.000
Andre fordringer 214.000 117.000 626.000 245.000 1.009.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.447.000 773.000 2.305.000 3.624.000 1.213.000
Sum omløpsmidler 7.297.000 6.695.000 9.172.000 9.143.000 7.924.000
Sum eiendeler 22.653.000 18.809.000 22.237.000 16.948.000 16.234.000
Sum opptjent egenkapital 5.655.000 4.602.000 4.105.000 3.054.000 4.137.000
Sum egenkapital 6.555.000 5.502.000 5.005.000 3.954.000 5.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 795.000 532.000 429.000 563.000 343.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 89.000 127.000 1.226.000
Sum langsiktig gjeld 12.995.000 10.694.000 12.071.000 8.615.000 6.014.000
Leverandørgjeld 1.456.000 929.000 1.349.000 687.000 2.261.000
Betalbar skatt 35.000 33.000 431.000 41.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 659.000 515.000 1.012.000 416.000 911.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 954.000 1.135.000 2.278.000 1.107.000 726.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 2.612.000 5.160.000 4.379.000 5.183.000
Sum gjeld og egenkapital 22.654.000 18.808.000 22.236.000 16.948.000 16.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.193.000 4.083.000 4.012.000 4.764.000 2.741.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.8 2.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1 0.9 1.1 0.8
Soliditet 28.9 29.3 22.5 23.3 3
Resultatgrad 7.5 4.7 8 7 7.8
Rentedekningsgrad 3.9 2.3 5.7 5.5 5.6
Gjeldsgrad 2.5 2.4 3.4 3.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 8.0 5.6 7.5 8.5 9.8
Signatur
05.05.2008
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex