Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hesby Eiendom Og Holding AS
Juridisk navn:  Hesby Eiendom Og Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33333351
Jørgen Moes vei 1A Jørgen Moes vei 1A Fax: 33319830
3122 Tønsberg 3122 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 967870145
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aider Vestfold As
Utvikling:
Omsetning  
  
-62.24%
Resultat  
  
177.09%
Egenkapital  
  
-94.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 256.000 678.000 611.000 154.000 63.000
Resultat: 2.056.000 742.000 2.000.000 704.000 -62.000
Egenkapital: 258.000 4.510.000 5.261.000 4.012.000 3.308.000
Regnskap for  Hesby Eiendom Og Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 256.000 678.000 611.000 154.000 63.000
Driftskostnader -193.000 -650.000 -619.000 -272.000 -80.000
Driftsresultat 62.000 27.000 -8.000 -118.000 -17.000
Finansinntekter 1.994.000 714.000 2.008.000 822.000 630.000
Finanskostnader 0 0 0 -675.000
Finans 1.994.000 714.000 2.008.000 822.000 -45.000
Resultat før skatt 2.056.000 742.000 2.000.000 704.000 -62.000
Skattekostnad -33.000 -31.000 0 0 -15.000
Årsresultat 2.024.000 711.000 2.000.000 704.000 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.592.000 4.688.000 4.831.000 3.646.000 3.719.000
Sum omløpsmidler 1.453.000 377.000 502.000 530.000 485.000
Sum eiendeler 6.045.000 5.065.000 5.333.000 4.176.000 4.204.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 4.260.000 5.011.000 3.762.000 3.058.000
Sum egenkapital 258.000 4.510.000 5.261.000 4.012.000 3.308.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.786.000 555.000 72.000 165.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 6.044.000 5.065.000 5.333.000 4.177.000 4.204.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 256.000 678.000 611.000 153.000 63.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 256.000 678.000 611.000 154.000 63.000
Varekostnad -158.000 -522.000 -548.000 -238.000 -10.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -128.000 -71.000 -34.000 -70.000
Driftskostnader -193.000 -650.000 -619.000 -272.000 -80.000
Driftsresultat 62.000 27.000 -8.000 -118.000 -17.000
Finansinntekter 1.994.000 714.000 2.008.000 822.000 630.000
Finanskostnader 0 0 0 -675.000
Finans 1.994.000 714.000 2.008.000 822.000 -45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.400.000 -500.000 0 0 -800.000
Årsresultat 2.024.000 711.000 2.000.000 704.000 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum varige driftsmidler 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.577.000 4.683.000 4.825.000 3.641.000 3.714.000
Sum anleggsmidler 4.592.000 4.688.000 4.831.000 3.646.000 3.719.000
Varebeholdning 39.000 123.000 153.000 259.000 255.000
Kundefordringer 15.000 0 0 0 0
Andre fordringer 995.000 253.000 292.000 233.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 404.000 1.000 57.000 38.000 48.000
Sum omløpsmidler 1.453.000 377.000 502.000 530.000 485.000
Sum eiendeler 6.045.000 5.065.000 5.333.000 4.176.000 4.204.000
Sum opptjent egenkapital 8.000 4.260.000 5.011.000 3.762.000 3.058.000
Sum egenkapital 258.000 4.510.000 5.261.000 4.012.000 3.308.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 9.000 67.000 14.000 2.000
Betalbar skatt 33.000 31.000 0 0 15.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 0 0 3.000
Utbytte -5.400.000 -500.000 0 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 348.000 16.000 4.000 150.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 5.786.000 555.000 72.000 165.000 896.000
Sum gjeld og egenkapital 6.044.000 5.065.000 5.333.000 4.177.000 4.204.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.333.000 -178.000 430.000 365.000 -411.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.7 7 3.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 4.8 1.6 0.3
Soliditet 4.3 8 98.6 9 78.7
Resultatgrad 24.2 4 -1.3 -76.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 22.4 0.1 0 0 0.3
Total kapitalrentabilitet 34.0 14.6 37.5 16.9 14.6
Signatur
09.09.2021
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex