Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hest- Og Forservice AS
Juridisk navn:  Hest- Og Forservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63902036
Disen Disen Fax: 63902895
2160 Vormsund 2160 Vormsund
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 951225673
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/1/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Årnes Revisjon As
Regnskapsfører: Fenstad Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.91%
Resultat  
  
110.12%
Egenkapital  
  
527.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.471.000 5.059.000 6.194.000 6.189.000 4.774.000
Resultat: 128.000 -1.265.000 40.000 -144.000 -3.000
Egenkapital: 1.427.000 -334.000 932.000 892.000 1.036.000
Regnskap for  Hest- Og Forservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.471.000 5.059.000 6.194.000 6.189.000 4.774.000
Driftskostnader -6.281.000 -6.321.000 -6.159.000 -6.332.000 -4.778.000
Driftsresultat 189.000 -1.263.000 35.000 -144.000 -3.000
Finansinntekter 9.000 10.000 7.000 0 0
Finanskostnader -71.000 -13.000 -3.000 -1.000 0
Finans -62.000 -3.000 4.000 -1.000 0
Resultat før skatt 128.000 -1.265.000 40.000 -144.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 128.000 -1.265.000 40.000 -144.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 807.000 791.000 948.000 1.086.000 353.000
Sum omløpsmidler 1.813.000 1.388.000 2.574.000 2.040.000 2.389.000
Sum eiendeler 2.620.000 2.179.000 3.522.000 3.126.000 2.742.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 -634.000 632.000 592.000 736.000
Sum egenkapital 1.427.000 -334.000 932.000 892.000 1.036.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 2.513.000 2.591.000 2.233.000 1.707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.621.000 2.179.000 3.523.000 3.125.000 2.743.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.181.000 4.729.000 6.134.000 6.164.000 4.768.000
Andre inntekter 290.000 330.000 60.000 24.000 6.000
Driftsinntekter 6.471.000 5.059.000 6.194.000 6.189.000 4.774.000
Varekostnad -1.779.000 -1.525.000 -1.759.000 -1.984.000 -1.447.000
Lønninger -990.000 -1.147.000 -1.449.000 -1.581.000 -1.554.000
Avskrivning -107.000 -108.000 -114.000 -123.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.940.000 -3.395.000 -3.111.000 -2.757.000 -1.543.000
Driftskostnader -6.281.000 -6.321.000 -6.159.000 -6.332.000 -4.778.000
Driftsresultat 189.000 -1.263.000 35.000 -144.000 -3.000
Finansinntekter 9.000 10.000 7.000 0 0
Finanskostnader -71.000 -13.000 -3.000 -1.000 0
Finans -62.000 -3.000 4.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 128.000 -1.265.000 40.000 -144.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 15.000 52.000
Driftsløsøre 179.000 292.000 335.000 357.000 270.000
Sum varige driftsmidler 179.000 292.000 335.000 373.000 322.000
Sum finansielle anleggsmidler 628.000 499.000 613.000 713.000 31.000
Sum anleggsmidler 807.000 791.000 948.000 1.086.000 353.000
Varebeholdning 239.000 703.000 850.000 576.000 463.000
Kundefordringer 796.000 536.000 1.005.000 841.000 1.412.000
Andre fordringer 713.000 126.000 99.000 224.000 27.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 66.000 23.000 621.000 398.000 487.000
Sum omløpsmidler 1.813.000 1.388.000 2.574.000 2.040.000 2.389.000
Sum eiendeler 2.620.000 2.179.000 3.522.000 3.126.000 2.742.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 -634.000 632.000 592.000 736.000
Sum egenkapital 1.427.000 -334.000 932.000 892.000 1.036.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 158.000 203.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 359.000 1.839.000 2.146.000 1.828.000 1.141.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 346.000 29.000 212.000 248.000 276.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 331.000 441.000 232.000 157.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 1.194.000 2.513.000 2.591.000 2.233.000 1.707.000
Sum gjeld og egenkapital 2.621.000 2.179.000 3.523.000 3.125.000 2.743.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 619.000 -1.125.000 -17.000 -193.000 682.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.6 1 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 1.3 0.3 0.7 0.7 1.1
Soliditet 54.4 -15.3 26.5 28.5 37.8
Resultatgrad 2.9 -25.0 0.6 -2.3 -0.1
Rentedekningsgrad 2.7 -97.2 11.7 -
Gjeldsgrad 0.8 -7.5 2.8 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.6 -57.5 1.2 -4.6 -0.1
Signatur
25.07.2022
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex