Hetland Sport Sandnes AS
Juridisk navn:  Hetland Sport Sandnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51661267
Vågsgata 16A Vågsgata 16A Fax:
4306 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 812665782
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 12/14/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Stadion Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.54%
Resultat  
  
-480.65%
Egenkapital  
  
-27.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 19.495.000 22.039.000 23.065.000 26.456.000 24.888.000
Resultat: -180.000 -31.000 -1.911.000 -388.000 666.000
Egenkapital: 372.000 514.000 335.000 1.827.000 2.227.000
Regnskap for  Hetland Sport Sandnes AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 19.495.000 22.039.000 23.065.000 26.456.000 24.888.000
Driftskostnader -19.315.000 -21.716.000 -24.651.000 -26.714.000 -24.142.000
Driftsresultat 180.000 323.000 -1.586.000 -258.000 746.000
Finansinntekter 28.000 46.000 44.000 59.000
Finanskostnader -360.000 -381.000 -371.000 -174.000 -139.000
Finans -360.000 -353.000 -325.000 -130.000 -80.000
Resultat før skatt -180.000 -31.000 -1.911.000 -388.000 666.000
Skattekostnad 39.000 9.000 419.000 89.000 -173.000
Årsresultat -141.000 -21.000 -1.492.000 -299.000 493.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.125.000 1.076.000 696.000 605.000
Sum omløpsmidler 5.989.000 7.791.000 8.570.000 10.206.000 9.401.000
Sum eiendeler 7.080.000 8.916.000 9.646.000 10.902.000 10.006.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 214.000 235.000 1.727.000 2.127.000
Sum egenkapital 372.000 514.000 335.000 1.827.000 2.227.000
Sum langsiktig gjeld 2.590.000 2.894.000 2.779.000 847.000 949.000
Sum kortsiktig gjeld 4.117.000 5.508.000 6.532.000 8.227.000 6.830.000
Sum gjeld og egenkapital 7.079.000 8.916.000 9.646.000 10.901.000 10.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 19.495.000 22.039.000 23.065.000 26.456.000 24.888.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 19.495.000 22.039.000 23.065.000 26.456.000 24.888.000
Varekostnad -12.661.000 -14.004.000 -16.012.000 -17.370.000 -15.083.000
Lønninger -3.916.000 -5.269.000 -6.227.000 -6.338.000 -6.060.000
Avskrivning -73.000 -65.000 -61.000 -85.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.665.000 -2.378.000 -2.351.000 -2.921.000 -2.884.000
Driftskostnader -19.315.000 -21.716.000 -24.651.000 -26.714.000 -24.142.000
Driftsresultat 180.000 323.000 -1.586.000 -258.000 746.000
Finansinntekter 28.000 46.000 44.000 59.000
Finanskostnader -360.000 -381.000 -371.000 -174.000 -139.000
Finans -360.000 -353.000 -325.000 -130.000 -80.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -100.000 -200.000
Årsresultat -141.000 -21.000 -1.492.000 -299.000 493.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 670.000 631.000 622.000 203.000 114.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 132.000 205.000 180.000 241.000 261.000
Sum varige driftsmidler 132.000 205.000 180.000 241.000 261.000
Sum finansielle anleggsmidler 289.000 289.000 275.000 252.000 230.000
Sum anleggsmidler 1.091.000 1.125.000 1.076.000 696.000 605.000
Varebeholdning 5.609.000 7.257.000 7.990.000 9.162.000 8.526.000
Kundefordringer 151.000 175.000 285.000 680.000 538.000
Andre fordringer 39.000 167.000 78.000 50.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 190.000 193.000 217.000 314.000 248.000
Sum omløpsmidler 5.989.000 7.791.000 8.570.000 10.206.000 9.401.000
Sum eiendeler 7.080.000 8.916.000 9.646.000 10.902.000 10.006.000
Sum opptjent egenkapital 72.000 214.000 235.000 1.727.000 2.127.000
Sum egenkapital 372.000 514.000 335.000 1.827.000 2.227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 858.000 864.000 1.059.000 1.867.000 1.267.000
Sum langsiktig gjeld 2.590.000 2.894.000 2.779.000 847.000 949.000
Leverandørgjeld 869.000 2.461.000 2.685.000 3.507.000 2.750.000
Betalbar skatt 0 0 0 178.000
Skyldig offentlige avgifter 1.171.000 1.140.000 1.351.000 1.659.000 1.268.000
Utbytte 0 0 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.219.000 1.043.000 1.437.000 1.094.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 4.117.000 5.508.000 6.532.000 8.227.000 6.830.000
Sum gjeld og egenkapital 7.079.000 8.916.000 9.646.000 10.901.000 10.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.872.000 2.283.000 2.038.000 1.979.000 2.571.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Soliditet 5.3 5.8 3.5 16.8 22.3
Resultatgrad 0.9 1.5 -6.9 3
Rentedekningsgrad 0.5 0.8 -4.3 -1.5 5.4
Gjeldsgrad 18.0 16.3 27.8 5 3.5
Total kapitalrentabilitet 2.5 3.9 8
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex