Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hewe AS
Juridisk navn:  Hewe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45008467
Kjoseveien 588 Kjoseveien 588 Fax:
3268 Larvik 3268 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 995232278
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/22/2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
101.02%
Resultat  
  
332.69%
Egenkapital  
  
37.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.161.000 1.075.000 1.798.000 1.615.000 1.576.000
Resultat: 121.000 -52.000 -17.000 31.000 -29.000
Egenkapital: 421.000 307.000 359.000 376.000 346.000
Regnskap for  Hewe AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.161.000 1.075.000 1.798.000 1.615.000 1.576.000
Driftskostnader -2.041.000 -1.127.000 -1.816.000 -1.581.000 -1.606.000
Driftsresultat 120.000 -52.000 -17.000 34.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 1.000 1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 121.000 -52.000 -17.000 31.000 -29.000
Skattekostnad -7.000 0 0 0 -5.000
Årsresultat 113.000 -52.000 -17.000 31.000 -34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 428.000 158.000 34.000 71.000 108.000
Sum omløpsmidler 742.000 713.000 862.000 857.000 597.000
Sum eiendeler 1.170.000 871.000 896.000 928.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 207.000 259.000 276.000 246.000
Sum egenkapital 421.000 307.000 359.000 376.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 177.000 190.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 572.000 373.000 537.000 551.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 1.170.000 870.000 896.000 927.000 705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.161.000 1.075.000 1.798.000 1.615.000 1.576.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.161.000 1.075.000 1.798.000 1.615.000 1.576.000
Varekostnad -1.063.000 -677.000 -815.000 -701.000 -749.000
Lønninger -571.000 -62.000 -622.000 -624.000 -541.000
Avskrivning -40.000 -51.000 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -367.000 -337.000 -342.000 -219.000 -279.000
Driftskostnader -2.041.000 -1.127.000 -1.816.000 -1.581.000 -1.606.000
Driftsresultat 120.000 -52.000 -17.000 34.000 -29.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader 0 0 -4.000 0
Finans 1.000 1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 113.000 -52.000 -17.000 31.000 -34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 428.000 158.000 34.000 71.000 108.000
Sum varige driftsmidler 428.000 158.000 34.000 71.000 108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 428.000 158.000 34.000 71.000 108.000
Varebeholdning 292.000 306.000 398.000 376.000 214.000
Kundefordringer 187.000 31.000 105.000 190.000 61.000
Andre fordringer 23.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 263.000 352.000 359.000 290.000 322.000
Sum omløpsmidler 742.000 713.000 862.000 857.000 597.000
Sum eiendeler 1.170.000 871.000 896.000 928.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 207.000 259.000 276.000 246.000
Sum egenkapital 421.000 307.000 359.000 376.000 346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 177.000 190.000 0 0 0
Leverandørgjeld 62.000 37.000 17.000 60.000 24.000
Betalbar skatt 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 17.000 150.000 82.000 114.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 384.000 320.000 369.000 409.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 572.000 373.000 537.000 551.000 359.000
Sum gjeld og egenkapital 1.170.000 870.000 896.000 927.000 705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 170.000 340.000 325.000 306.000 238.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.9 1.6 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.9 0.9 1.1
Soliditet 36.0 35.3 40.1 40.6 49.1
Resultatgrad 5.6 -4.8 -0.9 2.1 -1.8
Rentedekningsgrad 8.5
Gjeldsgrad 1.8 1.8 1.5 1.5 1
Total kapitalrentabilitet 10.3 -5.9 -1.8 3.8 -4.1
Signatur
05.08.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex