Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hht- Osler Foreningen, Norge
Juridisk navn:  Hht- Osler Foreningen, Norge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98234804
Postboks 141 Fax:
8455 Stokmarknes 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 992598360
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 12/31/2007
Foretakstype: FLI
Revisor: Stiansen & Co AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.85%
Resultat  
  
36.44%
Egenkapital  
  
39.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 393.000 467.000 351.000 343.000 316.000
Resultat: 161.000 118.000 103.000 -40.000 75.000
Egenkapital: 570.000 410.000 292.000 188.000 228.000
Regnskap for  Hht- Osler Foreningen, Norge
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 393.000 467.000 351.000 343.000 316.000
Driftskostnader -233.000 -349.000 -250.000 -383.000 -241.000
Driftsresultat 160.000 118.000 101.000 -40.000 75.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 2.000 0 -1.000
Resultat før skatt 161.000 118.000 103.000 -40.000 75.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 118.000 103.000 -40.000 75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 608.000 414.000 296.000 192.000 254.000
Sum eiendeler 608.000 414.000 296.000 192.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 410.000 292.000 188.000 228.000
Sum egenkapital 570.000 410.000 292.000 188.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 4.000 4.000 3.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 414.000 296.000 191.000 254.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.000 27.000 24.000 19.000 14.000
Andre inntekter 366.000 440.000 327.000 324.000 302.000
Driftsinntekter 393.000 467.000 351.000 343.000 316.000
Varekostnad -39.000 -30.000 -38.000 -199.000 0
Lønninger -70.000 -160.000 -79.000 -66.000 -70.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -159.000 -133.000 -118.000 -171.000
Driftskostnader -233.000 -349.000 -250.000 -383.000 -241.000
Driftsresultat 160.000 118.000 101.000 -40.000 75.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000
Finans 0 2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 118.000 103.000 -40.000 75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 608.000 414.000 296.000 192.000 254.000
Sum omløpsmidler 608.000 414.000 296.000 192.000 254.000
Sum eiendeler 608.000 414.000 296.000 192.000 254.000
Sum opptjent egenkapital 570.000 410.000 292.000 188.000 228.000
Sum egenkapital 570.000 410.000 292.000 188.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 3.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 4.000 4.000 3.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 414.000 296.000 191.000 254.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 570.000 410.000 292.000 189.000 228.000
Likviditetsgrad 1 16.0 103.5 7 6 9.8
Likviditetsgrad 2 16.0 103.5 7 6 9.8
Soliditet 93.8 9 98.6 98.4 89.8
Resultatgrad 40.7 25.3 28.8 -11.7 23.7
Rentedekningsgrad 7
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 26.3 28.5 34.8 -20.9 29.5
Signatur
07.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex