Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Himalaya Park AS
Juridisk navn:  Himalaya Park AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kalkbrennerveien 33 Kalkbrennerveien 33 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 875935062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1995 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: endelig fredag as
Regnskapsfører: Bør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-30%
Resultat  
  
186.42%
Egenkapital  
  
9.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 70.000 100.000 600.000 600.000 601.000
Resultat: 70.000 -81.000 92.000 7.000 26.000
Egenkapital: 814.000 744.000 825.000 756.000 588.000
Regnskap for  Himalaya Park AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 70.000 100.000 600.000 600.000 601.000
Driftskostnader -125.000 -135.000 -586.000 -640.000 -552.000
Driftsresultat -55.000 -35.000 13.000 -40.000 50.000
Finansinntekter 125.000 -46.000 81.000 50.000 -16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 125.000 -47.000 79.000 47.000 -24.000
Resultat før skatt 70.000 -81.000 92.000 7.000 26.000
Skattekostnad 0 0 -22.000 10.000 -6.000
Årsresultat 70.000 -81.000 70.000 18.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 681.000 555.000 601.000 833.000 980.000
Sum omløpsmidler 167.000 204.000 655.000 789.000 427.000
Sum eiendeler 848.000 759.000 1.256.000 1.622.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 714.000 644.000 725.000 656.000 488.000
Sum egenkapital 814.000 744.000 825.000 756.000 588.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 54.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 15.000 430.000 812.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 847.000 759.000 1.255.000 1.622.000 1.407.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 60.000 100.000 600.000 600.000 601.000
Andre inntekter 10.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 70.000 100.000 600.000 600.000 601.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -196.000 -383.000 -307.000
Avskrivning 0 0 -312.000 -197.000 -197.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -125.000 -135.000 -78.000 -60.000 -48.000
Driftskostnader -125.000 -135.000 -586.000 -640.000 -552.000
Driftsresultat -55.000 -35.000 13.000 -40.000 50.000
Finansinntekter 125.000 -46.000 81.000 50.000 -16.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -3.000 -8.000
Finans 125.000 -47.000 79.000 47.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Årsresultat 70.000 -81.000 70.000 18.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 312.000 510.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 312.000 510.000
Sum finansielle anleggsmidler 681.000 555.000 601.000 520.000 470.000
Sum anleggsmidler 681.000 555.000 601.000 833.000 980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 9.000 0 0 0 0
Andre fordringer 13.000 12.000 1.000 3.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 145.000 192.000 653.000 785.000 425.000
Sum omløpsmidler 167.000 204.000 655.000 789.000 427.000
Sum eiendeler 848.000 759.000 1.256.000 1.622.000 1.407.000
Sum opptjent egenkapital 714.000 644.000 725.000 656.000 488.000
Sum egenkapital 814.000 744.000 825.000 756.000 588.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 54.000 100.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 54.000 100.000
Leverandørgjeld 12.000 15.000 4.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 76.000 36.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 176.000 0 51.000
Utbytte 0 0 0 0 -150.000
Annen kortsiktig gjeld 21.000 0 174.000 776.000 457.000
Sum kortsiktig gjeld 33.000 15.000 430.000 812.000 719.000
Sum gjeld og egenkapital 847.000 759.000 1.255.000 1.622.000 1.407.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 134.000 189.000 225.000 -23.000 -292.000
Likviditetsgrad 1 5.1 13.6 1.5 1 0.6
Likviditetsgrad 2 5.1 13.6 1.5 1 0.6
Soliditet 96.1 9 65.7 46.6 41.8
Resultatgrad -78.6 - 2.2 -6.7 8.3
Rentedekningsgrad - 6.5 -13.3 4.3
Gjeldsgrad 0 0 0.5 1.1 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.3 -10.7 7.5 0.6 2.4
Signatur
23.06.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
23.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex