Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hinna Legesenter As
Juridisk navn:  Hinna Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51885150
Boganesveien 10 Boganesveien 10 Fax: 51885151
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 998546230
Aksjekapital: 36.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/13/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet Hinna AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.24%
Resultat  
  
180.6%
Egenkapital  
  
76.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.520.000 2.372.000 2.393.000 2.360.000 2.113.000
Resultat: 54.000 -67.000 138.000 -47.000 3.000
Egenkapital: 97.000 55.000 107.000 -1.000 37.000
Regnskap for  Hinna Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.520.000 2.372.000 2.393.000 2.360.000 2.113.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.440.000 -2.255.000 -2.406.000 -2.110.000
Driftsresultat 54.000 -67.000 138.000 -47.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 54.000 -67.000 138.000 -47.000 3.000
Skattekostnad -12.000 15.000 -30.000 9.000 -2.000
Årsresultat 42.000 -52.000 108.000 -38.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 77.000 83.000 17.000 38.000 29.000
Sum omløpsmidler 257.000 197.000 551.000 254.000 340.000
Sum eiendeler 334.000 280.000 568.000 292.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 19.000 71.000 -37.000 1.000
Sum egenkapital 97.000 55.000 107.000 -1.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 237.000 225.000 461.000 294.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 280.000 568.000 293.000 370.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 231.000 0 0
Andre inntekter 2.520.000 2.372.000 2.161.000 2.360.000 2.113.000
Driftsinntekter 2.520.000 2.372.000 2.393.000 2.360.000 2.113.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.133.000 -1.024.000 -994.000 -1.233.000 -1.221.000
Avskrivning -18.000 -7.000 0 0 -59.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.315.000 -1.409.000 -1.261.000 -1.173.000 -830.000
Driftskostnader -2.466.000 -2.440.000 -2.255.000 -2.406.000 -2.110.000
Driftsresultat 54.000 -67.000 138.000 -47.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 -52.000 108.000 -38.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 11.000 23.000 17.000 38.000 29.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 66.000 60.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 66.000 60.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 77.000 83.000 17.000 38.000 29.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 14.000
Andre fordringer 86.000 9.000 0 29.000 115.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 171.000 188.000 551.000 226.000 211.000
Sum omløpsmidler 257.000 197.000 551.000 254.000 340.000
Sum eiendeler 334.000 280.000 568.000 292.000 369.000
Sum opptjent egenkapital 61.000 19.000 71.000 -37.000 1.000
Sum egenkapital 97.000 55.000 107.000 -1.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 10.000 0 34.000 31.000
Betalbar skatt 0 9.000 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 54.000 69.000 54.000 54.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 168.000 147.000 398.000 206.000 239.000
Sum kortsiktig gjeld 237.000 225.000 461.000 294.000 333.000
Sum gjeld og egenkapital 334.000 280.000 568.000 293.000 370.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 20.000 -28.000 90.000 -40.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 1.2 0.9 1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 1.2 0.9 1
Soliditet 29.0 19.6 18.8 -0.3 1
Resultatgrad 2.1 -2.8 5.8 0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4 4.1 4.3 9
Total kapitalrentabilitet 16.2 -23.9 24.3 0.5
Signatur
20.04.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex