Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Juridisk navn:  Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51906190
Hinnasvingene 55 Hinnasvingene 55 Fax: 51906191
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 888798102
Aksjekapital: 52.500 NOK
Etableringsdato: 10/13/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.77%
Resultat  
  
11.54%
Egenkapital  
  
-3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 690.000 678.000 671.000 645.000 637.000
Resultat: 551.000 494.000 510.000 472.000 442.000
Egenkapital: 2.263.000 2.333.000 2.308.000 2.010.000 2.638.000
Regnskap for  Hinnatrekanten Legesenter Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 690.000 678.000 671.000 645.000 637.000
Driftskostnader -107.000 -146.000 -115.000 -128.000 -147.000
Driftsresultat 583.000 532.000 556.000 517.000 490.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -39.000 -46.000 -45.000 -49.000
Finans -31.000 -39.000 -46.000 -45.000 -49.000
Resultat før skatt 551.000 494.000 510.000 472.000 442.000
Skattekostnad -121.000 -109.000 -112.000 -102.000 -100.000
Årsresultat 430.000 385.000 398.000 370.000 342.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.631.000 3.712.000 3.793.000 3.878.000 3.968.000
Sum omløpsmidler 213.000 188.000 93.000 154.000 311.000
Sum eiendeler 3.844.000 3.900.000 3.886.000 4.032.000 4.279.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.280.000 2.255.000 1.958.000 1.588.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.333.000 2.308.000 2.010.000 2.638.000
Sum langsiktig gjeld 951.000 1.096.000 1.241.000 1.385.000 1.535.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 470.000 337.000 636.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 3.845.000 3.899.000 3.886.000 4.032.000 4.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 690.000 678.000 671.000 645.000 637.000
Driftsinntekter 690.000 678.000 671.000 645.000 637.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -81.000 -81.000 -85.000 -90.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -65.000 -30.000 -38.000 -57.000
Driftskostnader -107.000 -146.000 -115.000 -128.000 -147.000
Driftsresultat 583.000 532.000 556.000 517.000 490.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -39.000 -46.000 -45.000 -49.000
Finans -31.000 -39.000 -46.000 -45.000 -49.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -360.000 -100.000 0 0
Årsresultat 430.000 385.000 398.000 370.000 342.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.631.000 3.712.000 3.793.000 3.878.000 3.968.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.631.000 3.712.000 3.793.000 3.878.000 3.968.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.631.000 3.712.000 3.793.000 3.878.000 3.968.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 54.000 54.000 54.000 54.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 160.000 135.000 40.000 100.000 311.000
Sum omløpsmidler 213.000 188.000 93.000 154.000 311.000
Sum eiendeler 3.844.000 3.900.000 3.886.000 4.032.000 4.279.000
Sum opptjent egenkapital 2.211.000 2.280.000 2.255.000 1.958.000 1.588.000
Sum egenkapital 2.263.000 2.333.000 2.308.000 2.010.000 2.638.000
Sum avsetninger til forpliktelser 141.000 141.000 141.000 140.000 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 951.000 1.096.000 1.241.000 1.385.000 1.535.000
Leverandørgjeld 0 2.000 3.000 0
Betalbar skatt 122.000 108.000 111.000 107.000 100.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -360.000 -100.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 2.000 123.000 526.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 630.000 470.000 337.000 636.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 3.845.000 3.899.000 3.886.000 4.032.000 4.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -417.000 -282.000 -244.000 -482.000 205.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3 0.2 2.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3 0.2 2.9
Soliditet 58.9 59.8 59.4 49.9 61.6
Resultatgrad 84.5 78.5 82.9 80.2 76.9
Rentedekningsgrad 18.8 13.6 12.1 11.5 1
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.7 1 0.6
Total kapitalrentabilitet 15.2 13.6 14.3 12.8 11.5
Signatur
18.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex