Hiso As
Juridisk navn:  Hiso As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torvet 5 Torvet 5 Fax:
2000 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 924367040
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/19/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: As Solregn
Utvikling:
Omsetning  
  
126.96%
Resultat  
  
90.91%
Egenkapital  
  
80.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 463.000 204.000
Resultat: 63.000 33.000
Egenkapital: 110.000 61.000
Regnskap for  Hiso As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 463.000 204.000
Driftskostnader -400.000 -171.000
Driftsresultat 63.000 33.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 63.000 33.000
Skattekostnad -14.000 -7.000
Årsresultat 49.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 13.000
Sum omløpsmidler 172.000 93.000
Sum eiendeler 180.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 26.000
Sum egenkapital 110.000 61.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 107.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 453.000 188.000
Andre inntekter 10.000 16.000
Driftsinntekter 463.000 204.000
Varekostnad -136.000 -37.000
Lønninger -157.000 -47.000
Avskrivning -5.000 -2.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -102.000 -85.000
Driftskostnader -400.000 -171.000
Driftsresultat 63.000 33.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 49.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler 8.000 13.000
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 8.000 13.000
Varebeholdning 77.000 37.000
Kundefordringer 22.000 2.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 73.000 54.000
Sum omløpsmidler 172.000 93.000
Sum eiendeler 180.000 106.000
Sum opptjent egenkapital 75.000 26.000
Sum egenkapital 110.000 61.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 6.000 6.000
Leverandørgjeld 6.000 9.000
Betalbar skatt 14.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 19.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 14.000 4.000
Sum kortsiktig gjeld 65.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 181.000 107.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 107.000 53.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4
Soliditet 60.8 57.0
Resultatgrad 13.6 16.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet 34.8 30.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex