Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hiva AS
Juridisk navn:  Hiva AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74800160
Ytteråsvegen 49 Ytteråsvegen 49 Fax: 74800519
7519 Elvarli 7519 Elvarli
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 936778747
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/7/1985 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Torget Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.84%
Resultat  
  
61.11%
Egenkapital  
  
113.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 468.000 497.000 411.000 490.000 338.000
Resultat: 58.000 36.000 7.000 -186.000 -198.000
Egenkapital: 7.000 -52.000 -88.000 -94.000 91.000
Regnskap for  Hiva AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 468.000 497.000 411.000 490.000 338.000
Driftskostnader -344.000 -407.000 -354.000 -615.000 -473.000
Driftsresultat 125.000 91.000 57.000 -125.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -55.000 -51.000 -61.000 -65.000
Finans -67.000 -55.000 -51.000 -61.000 -65.000
Resultat før skatt 58.000 36.000 7.000 -186.000 -198.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 36.000 7.000 -186.000 -198.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 96.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 761.000 629.000 643.000 675.000 943.000
Sum eiendeler 811.000 725.000 643.000 675.000 943.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -152.000 -188.000 -194.000 -9.000
Sum egenkapital 7.000 -52.000 -88.000 -94.000 91.000
Sum langsiktig gjeld 311.000 348.000 375.000 379.000 0
Sum kortsiktig gjeld 494.000 428.000 355.000 390.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 724.000 642.000 675.000 942.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 183.000 244.000 251.000 487.000 335.000
Andre inntekter 285.000 254.000 160.000 3.000 3.000
Driftsinntekter 468.000 497.000 411.000 490.000 338.000
Varekostnad -150.000 -220.000 -200.000 -490.000 -343.000
Lønninger -1.000 -7.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning -46.000 -42.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -138.000 -153.000 -124.000 -129.000
Driftskostnader -344.000 -407.000 -354.000 -615.000 -473.000
Driftsresultat 125.000 91.000 57.000 -125.000 -134.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -67.000 -55.000 -51.000 -61.000 -65.000
Finans -67.000 -55.000 -51.000 -61.000 -65.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 36.000 7.000 -186.000 -198.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 50.000 96.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 50.000 96.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 96.000 0 0 0
Varebeholdning 654.000 581.000 551.000 592.000 867.000
Kundefordringer 107.000 40.000 83.000 70.000 67.000
Andre fordringer 7.000 9.000 13.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 761.000 629.000 643.000 675.000 943.000
Sum eiendeler 811.000 725.000 643.000 675.000 943.000
Sum opptjent egenkapital -93.000 -152.000 -188.000 -194.000 -9.000
Sum egenkapital 7.000 -52.000 -88.000 -94.000 91.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 452.000 403.000 329.000 332.000 493.000
Sum langsiktig gjeld 311.000 348.000 375.000 379.000 0
Leverandørgjeld 11.000 13.000 1.000 45.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 5.000 26.000 12.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 0 1.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 494.000 428.000 355.000 390.000 851.000
Sum gjeld og egenkapital 812.000 724.000 642.000 675.000 942.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 267.000 201.000 288.000 285.000 92.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.8 1.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
Soliditet 0.9 -7.2 -13.7 -13.9 9.7
Resultatgrad 26.7 18.3 13.9 -25.5 -39.6
Rentedekningsgrad 1.9 1.7 1.1 -2.1
Gjeldsgrad 115.0 -14.9 -8.3 -8.2 9.4
Total kapitalrentabilitet 15.4 12.6 8.9 -18.5 -14.2
Signatur
12.12.2011
VED SIDEN AV STYRET SKAL STYRETS FORMANN INNEHA SELSKAPETS
SIGNATUR.
Prokurister
12.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex