Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjørundfjord Fjordservice AS
Juridisk navn:  Hjørundfjord Fjordservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70040287
Øyragata 42A Øyragata 42A Fax:
6165 Sæbø 6165 Sæbø
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 989361430
Aksjekapital: 190.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/19/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.67%
Resultat  
  
69.52%
Egenkapital  
  
-2.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 698.000 818.000 2.191.000 3.374.000 3.348.000
Resultat: -128.000 -420.000 647.000 994.000 901.000
Egenkapital: 4.629.000 4.728.000 5.779.000 5.322.000 4.601.000
Regnskap for  Hjørundfjord Fjordservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 698.000 818.000 2.191.000 3.374.000 3.348.000
Driftskostnader -1.150.000 -1.239.000 -1.546.000 -2.373.000 -2.428.000
Driftsresultat -452.000 -421.000 646.000 1.002.000 921.000
Finansinntekter 325.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -25.000
Finans 325.000 1.000 1.000 -7.000 -19.000
Resultat før skatt -128.000 -420.000 647.000 994.000 901.000
Skattekostnad 100.000 98.000 -150.000 -243.000 -234.000
Årsresultat -28.000 -323.000 497.000 751.000 667.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.977.000 4.504.000 4.460.000 3.895.000 4.166.000
Sum omløpsmidler 3.520.000 1.208.000 1.901.000 2.467.000 1.856.000
Sum eiendeler 6.497.000 5.712.000 6.361.000 6.362.000 6.022.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.538.000 5.589.000 5.132.000 4.411.000
Sum egenkapital 4.629.000 4.728.000 5.779.000 5.322.000 4.601.000
Sum langsiktig gjeld 127.000 147.000 245.000 259.000 622.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 836.000 338.000 782.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.497.000 5.711.000 6.362.000 6.363.000 6.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 536.000 653.000 2.043.000 3.260.000 3.231.000
Andre inntekter 162.000 165.000 148.000 113.000 117.000
Driftsinntekter 698.000 818.000 2.191.000 3.374.000 3.348.000
Varekostnad 0 -1.000 -14.000 -11.000 -1.000
Lønninger -288.000 -298.000 -507.000 -1.196.000 -1.252.000
Avskrivning -305.000 -304.000 -281.000 -282.000 -287.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -557.000 -636.000 -744.000 -884.000 -888.000
Driftskostnader -1.150.000 -1.239.000 -1.546.000 -2.373.000 -2.428.000
Driftsresultat -452.000 -421.000 646.000 1.002.000 921.000
Finansinntekter 325.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -25.000
Finans 325.000 1.000 1.000 -7.000 -19.000
Konsernbidrag -71.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -30.000 -70.000
Årsresultat -28.000 -323.000 497.000 751.000 667.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 8.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Fast eiendom 2.721.000 2.730.000 2.833.000 2.608.000 2.701.000
Maskiner anlegg 19.000 25.000 0 0 0
Driftsløsøre 98.000 159.000 220.000 252.000 312.000
Sum varige driftsmidler 2.938.000 3.143.000 3.410.000 3.345.000 3.626.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 1.336.000 1.026.000 525.000 515.000
Sum anleggsmidler 2.977.000 4.504.000 4.460.000 3.895.000 4.166.000
Varebeholdning 2.342.000 0 0 0 0
Kundefordringer 154.000 30.000 18.000 180.000 636.000
Andre fordringer 15.000 7.000 97.000 86.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 685.000 1.171.000 1.786.000 2.201.000 1.111.000
Sum omløpsmidler 3.520.000 1.208.000 1.901.000 2.467.000 1.856.000
Sum eiendeler 6.497.000 5.712.000 6.361.000 6.362.000 6.022.000
Sum opptjent egenkapital 4.439.000 4.538.000 5.589.000 5.132.000 4.411.000
Sum egenkapital 4.629.000 4.728.000 5.779.000 5.322.000 4.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 20.000 118.000 132.000 145.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.606.000 735.000 52.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 127.000 147.000 245.000 259.000 622.000
Leverandørgjeld 20.000 14.000 75.000 10.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 152.000 256.000 246.000
Skyldig offentlige avgifter 89.000 56.000 9.000 183.000 172.000
Utbytte 0 0 0 -30.000 -70.000
Annen kortsiktig gjeld 26.000 30.000 49.000 302.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 1.741.000 836.000 338.000 782.000 799.000
Sum gjeld og egenkapital 6.497.000 5.711.000 6.362.000 6.363.000 6.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.779.000 372.000 1.563.000 1.685.000 1.057.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 5.6 3.2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.7 1.4 5.6 3.2 2.4
Soliditet 71.2 82.8 90.8 83.6 76.4
Resultatgrad -64.8 -51.5 29.5 29.7 27.5
Rentedekningsgrad 125.3 37.1
Gjeldsgrad 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -7.4 10.2 15.8 15.4
Signatur
29.09.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
13.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex