Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjørungdal Gard Da
Juridisk navn:  Hjørungdal Gard Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90882171
Liavegen 176 Liavegen 176 Fax:
6063 Hjørungavåg 6063 Hjørungavåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 891146442
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/30/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Nord-vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.16%
Resultat  
  
-43.57%
Egenkapital  
  
16.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.422.000 6.926.000 7.615.000 7.118.000 7.287.000
Resultat: 250.000 443.000 21.000 59.000 71.000
Egenkapital: 1.808.000 1.557.000 1.114.000 1.093.000 1.034.000
Regnskap for  Hjørungdal Gard Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.422.000 6.926.000 7.615.000 7.118.000 7.287.000
Driftskostnader -6.968.000 -6.239.000 -7.346.000 -6.816.000 -6.972.000
Driftsresultat 454.000 686.000 269.000 303.000 315.000
Finansinntekter 21.000 19.000 20.000 23.000 25.000
Finanskostnader -224.000 -262.000 -268.000 -267.000 -269.000
Finans -203.000 -243.000 -248.000 -244.000 -244.000
Resultat før skatt 250.000 443.000 21.000 59.000 71.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 250.000 443.000 21.000 59.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.822.000 5.738.000 6.147.000 6.184.000 6.538.000
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.115.000 2.287.000 2.229.000 2.487.000
Sum eiendeler 8.202.000 7.853.000 8.434.000 8.413.000 9.025.000
Sum opptjent egenkapital 1.808.000 1.557.000 1.114.000 1.093.000 1.034.000
Sum egenkapital 1.808.000 1.557.000 1.114.000 1.093.000 1.034.000
Sum langsiktig gjeld 4.246.000 4.309.000 4.884.000 4.875.000 4.351.000
Sum kortsiktig gjeld 2.149.000 1.988.000 2.436.000 2.445.000 3.640.000
Sum gjeld og egenkapital 8.203.000 7.854.000 8.434.000 8.413.000 9.025.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.117.000 5.624.000 6.409.000 6.081.000 6.050.000
Andre inntekter 1.306.000 1.302.000 1.206.000 1.037.000 1.237.000
Driftsinntekter 7.422.000 6.926.000 7.615.000 7.118.000 7.287.000
Varekostnad -2.886.000 -2.320.000 -3.334.000 -3.243.000 -3.478.000
Lønninger -987.000 -901.000 -801.000 -740.000 -650.000
Avskrivning -522.000 -534.000 -541.000 -554.000 -571.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.585.000 -2.410.000 -2.635.000 -2.380.000 -2.303.000
Driftskostnader -6.968.000 -6.239.000 -7.346.000 -6.816.000 -6.972.000
Driftsresultat 454.000 686.000 269.000 303.000 315.000
Finansinntekter 21.000 19.000 20.000 23.000 25.000
Finanskostnader -224.000 -262.000 -268.000 -267.000 -269.000
Finans -203.000 -243.000 -248.000 -244.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 250.000 443.000 21.000 59.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.253.000 4.322.000 4.629.000 5.047.000 5.276.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 819.000 845.000 824.000 698.000 873.000
Sum varige driftsmidler 5.072.000 5.167.000 5.453.000 5.746.000 6.149.000
Sum finansielle anleggsmidler 750.000 571.000 694.000 438.000 389.000
Sum anleggsmidler 5.822.000 5.738.000 6.147.000 6.184.000 6.538.000
Varebeholdning 1.938.000 1.846.000 1.897.000 1.845.000 1.683.000
Kundefordringer 281.000 232.000 347.000 307.000 661.000
Andre fordringer 161.000 37.000 43.000 77.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.380.000 2.115.000 2.287.000 2.229.000 2.487.000
Sum eiendeler 8.202.000 7.853.000 8.434.000 8.413.000 9.025.000
Sum opptjent egenkapital 1.808.000 1.557.000 1.114.000 1.093.000 1.034.000
Sum egenkapital 1.808.000 1.557.000 1.114.000 1.093.000 1.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.174.000 1.029.000 1.469.000 1.706.000 2.447.000
Sum langsiktig gjeld 4.246.000 4.309.000 4.884.000 4.875.000 4.351.000
Leverandørgjeld 657.000 583.000 661.000 558.000 875.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 57.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 318.000 318.000 306.000 182.000 318.000
Sum kortsiktig gjeld 2.149.000 1.988.000 2.436.000 2.445.000 3.640.000
Sum gjeld og egenkapital 8.203.000 7.854.000 8.434.000 8.413.000 9.025.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 231.000 127.000 -149.000 -216.000 -1.153.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Soliditet 22.0 19.8 13.2 1 11.5
Resultatgrad 6.1 9.9 3.5 4.3 4.3
Rentedekningsgrad 2.0 2.6 1 1.1 1.2
Gjeldsgrad 3.5 4 6.6 6.7 7.7
Total kapitalrentabilitet 5.8 9 3.4 3.9 3.8
Signatur
29.04.2016
DELTAKARANE I FELLESSKAP.
Prokurister
29.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex