Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjalma Samdrift DA
Juridisk navn:  Hjalma Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57862122
Løkjavegen 70 Løkjavegen 70 Fax:
6773 Nordfjordeid 6773 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 991223312
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/2/2007 1
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.88%
Resultat  
  
23.08%
Egenkapital  
  
16.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000 5.849.000
Resultat: 256.000 208.000 121.000 1.000 228.000
Egenkapital: 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000 1.203.000
Regnskap for  Hjalma Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000 5.849.000
Driftskostnader -5.735.000 -5.490.000 -5.949.000 -5.394.000 -5.474.000
Driftsresultat 388.000 348.000 258.000 142.000 374.000
Finansinntekter 22.000 26.000 20.000 23.000 25.000
Finanskostnader -154.000 -165.000 -157.000 -164.000 -172.000
Finans -132.000 -139.000 -137.000 -141.000 -147.000
Resultat før skatt 256.000 208.000 121.000 1.000 228.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 256.000 208.000 121.000 1.000 228.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.582.000 5.812.000 5.122.000 5.390.000 5.549.000
Sum omløpsmidler 1.701.000 1.899.000 1.628.000 1.565.000 1.743.000
Sum eiendeler 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000 7.292.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -148.000 1.325.000 1.204.000 1.203.000
Sum egenkapital 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000 1.203.000
Sum langsiktig gjeld 4.565.000 5.026.000 4.355.000 4.823.000 5.274.000
Sum kortsiktig gjeld 928.000 1.151.000 1.070.000 928.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000 7.292.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.984.000 4.566.000 4.838.000 4.228.000 4.571.000
Andre inntekter 1.139.000 1.272.000 1.369.000 1.308.000 1.278.000
Driftsinntekter 6.123.000 5.838.000 6.207.000 5.536.000 5.849.000
Varekostnad -1.955.000 -1.807.000 -2.085.000 -1.784.000 -1.533.000
Lønninger -1.695.000 -1.505.000 -1.596.000 -1.543.000 -1.828.000
Avskrivning -587.000 -585.000 -625.000 -661.000 -658.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.498.000 -1.593.000 -1.643.000 -1.472.000 -1.518.000
Driftskostnader -5.735.000 -5.490.000 -5.949.000 -5.394.000 -5.474.000
Driftsresultat 388.000 348.000 258.000 142.000 374.000
Finansinntekter 22.000 26.000 20.000 23.000 25.000
Finanskostnader -154.000 -165.000 -157.000 -164.000 -172.000
Finans -132.000 -139.000 -137.000 -141.000 -147.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 256.000 208.000 121.000 1.000 228.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.149.000 3.375.000 3.618.000 3.884.000 4.171.000
Maskiner anlegg 1.323.000 1.202.000 1.202.000 1.132.000 914.000
Driftsløsøre 1.097.000 1.223.000 289.000 362.000 452.000
Sum varige driftsmidler 5.570.000 5.800.000 5.110.000 5.377.000 5.537.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum anleggsmidler 5.582.000 5.812.000 5.122.000 5.390.000 5.549.000
Varebeholdning 1.254.000 1.293.000 1.115.000 1.169.000 1.094.000
Kundefordringer 348.000 506.000 409.000 300.000 367.000
Andre fordringer 69.000 68.000 47.000 80.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 30.000 32.000 58.000 16.000 245.000
Sum omløpsmidler 1.701.000 1.899.000 1.628.000 1.565.000 1.743.000
Sum eiendeler 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000 7.292.000
Sum opptjent egenkapital 90.000 -148.000 1.325.000 1.204.000 1.203.000
Sum egenkapital 1.790.000 1.534.000 1.325.000 1.204.000 1.203.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 40.000 581.000 508.000 666.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.565.000 5.026.000 4.355.000 4.823.000 5.274.000
Leverandørgjeld 486.000 429.000 349.000 208.000 570.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 47.000 119.000 15.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.000 94.000 94.000 39.000 142.000
Sum kortsiktig gjeld 928.000 1.151.000 1.070.000 928.000 815.000
Sum gjeld og egenkapital 7.283.000 7.711.000 6.750.000 6.955.000 7.292.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 773.000 748.000 558.000 637.000 928.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.5 1.7 2.1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.4 0.8
Soliditet 24.6 19.9 19.6 17.3 16.5
Resultatgrad 6.3 6 4.2 2.6 6.4
Rentedekningsgrad 2.5 2.1 1.6 0.9 2.2
Gjeldsgrad 3.1 4 4.1 4.8 5.1
Total kapitalrentabilitet 5.6 4.9 4.1 2.4 5.5
Signatur
25.01.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
25.01.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex