Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjelle Hotel AS
Juridisk navn:  Hjelle Hotel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57872750
Hjellevegen 240 Hjellevegen 240 Fax: 55619948
6798 Hjelledalen 6798 Hjelledalen
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 977041163
Aksjekapital: 566.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 6/20/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.28%
Resultat  
  
207.64%
Egenkapital  
  
20.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 6.237.000 6.158.000 5.643.000 5.100.000 5.089.000
Resultat: 846.000 275.000 414.000 167.000 357.000
Egenkapital: 3.953.000 3.272.000 3.029.000 2.687.000 2.539.000
Regnskap for  Hjelle Hotel AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 6.237.000 6.158.000 5.643.000 5.100.000 5.089.000
Driftskostnader -5.360.000 -5.858.000 -5.211.000 -4.918.000 -4.706.000
Driftsresultat 877.000 299.000 432.000 182.000 383.000
Finansinntekter 29.000 26.000 28.000 34.000 14.000
Finanskostnader -60.000 -50.000 -45.000 -48.000 -40.000
Finans -31.000 -24.000 -17.000 -14.000 -26.000
Resultat før skatt 846.000 275.000 414.000 167.000 357.000
Skattekostnad -165.000 -33.000 -72.000 -20.000 -66.000
Årsresultat 681.000 243.000 342.000 148.000 292.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.693.000 3.809.000 3.138.000 2.753.000 2.469.000
Sum omløpsmidler 2.161.000 1.441.000 1.838.000 1.713.000 1.940.000
Sum eiendeler 5.854.000 5.250.000 4.976.000 4.466.000 4.409.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 2.449.000 2.207.000 1.864.000 1.717.000
Sum egenkapital 3.953.000 3.272.000 3.029.000 2.687.000 2.539.000
Sum langsiktig gjeld 1.348.000 1.348.000 1.348.000 1.200.000 1.400.000
Sum kortsiktig gjeld 553.000 630.000 600.000 579.000 470.000
Sum gjeld og egenkapital 5.854.000 5.250.000 4.978.000 4.466.000 4.410.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.237.000 6.158.000 5.643.000 5.100.000 5.089.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.237.000 6.158.000 5.643.000 5.100.000 5.089.000
Varekostnad -1.444.000 -1.498.000 -1.378.000 -1.235.000 -1.273.000
Lønninger -2.139.000 -2.470.000 -1.871.000 -1.825.000 -1.606.000
Avskrivning -175.000 -169.000 -158.000 -138.000 -124.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.602.000 -1.721.000 -1.804.000 -1.720.000 -1.703.000
Driftskostnader -5.360.000 -5.858.000 -5.211.000 -4.918.000 -4.706.000
Driftsresultat 877.000 299.000 432.000 182.000 383.000
Finansinntekter 29.000 26.000 28.000 34.000 14.000
Finanskostnader -60.000 -50.000 -45.000 -48.000 -40.000
Finans -31.000 -24.000 -17.000 -14.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 681.000 243.000 342.000 148.000 292.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.500.000 3.625.000 2.966.000 2.528.000 2.324.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 176.000 166.000 155.000 207.000 128.000
Sum varige driftsmidler 3.676.000 3.791.000 3.121.000 2.735.000 2.452.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Sum anleggsmidler 3.693.000 3.809.000 3.138.000 2.753.000 2.469.000
Varebeholdning 70.000 68.000 43.000 48.000 52.000
Kundefordringer 19.000 9.000 11.000 10.000 10.000
Andre fordringer 38.000 237.000 217.000 217.000 181.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.035.000 1.127.000 1.566.000 1.437.000 1.697.000
Sum omløpsmidler 2.161.000 1.441.000 1.838.000 1.713.000 1.940.000
Sum eiendeler 5.854.000 5.250.000 4.976.000 4.466.000 4.409.000
Sum opptjent egenkapital 3.130.000 2.449.000 2.207.000 1.864.000 1.717.000
Sum egenkapital 3.953.000 3.272.000 3.029.000 2.687.000 2.539.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.348.000 1.348.000 1.348.000 1.200.000 1.400.000
Leverandørgjeld 73.000 302.000 263.000 300.000 195.000
Betalbar skatt 165.000 33.000 72.000 20.000 66.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 59.000 53.000 69.000 47.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 245.000 237.000 212.000 190.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 553.000 630.000 600.000 579.000 470.000
Sum gjeld og egenkapital 5.854.000 5.250.000 4.978.000 4.466.000 4.410.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.608.000 811.000 1.238.000 1.134.000 1.470.000
Likviditetsgrad 1 3.9 2.3 3 3 4
Likviditetsgrad 2 3.8 2.2 3 2.9 4
Soliditet 67.5 62.3 60.9 60.2 57.6
Resultatgrad 14.1 4.9 7.7 3.6 7.5
Rentedekningsgrad 14.6 6 9.6 3.8 9.6
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 15.5 6.2 9.2 4.8 9
Signatur
07.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex