Hjelle Traktorservice AS
Juridisk navn:  Hjelle Traktorservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57862890
Fax:
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 964121400
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.57%
Resultat  
  
79.05%
Egenkapital  
  
-2.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 422.000 350.000 504.000 429.000 192.000
Resultat: -31.000 -148.000 69.000 -12.000 -115.000
Egenkapital: -480.000 -469.000 -300.000 -370.000 -358.000
Regnskap for  Hjelle Traktorservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 422.000 350.000 504.000 429.000 192.000
Driftskostnader -441.000 -491.000 -429.000 -437.000 -294.000
Driftsresultat -19.000 -141.000 75.000 -7.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000 -6.000 -4.000 -14.000
Finans -12.000 -8.000 -6.000 -4.000 -14.000
Resultat før skatt -31.000 -148.000 69.000 -12.000 -115.000
Skattekostnad 20.000 -20.000 0 0 0
Årsresultat -11.000 -168.000 69.000 -12.000 -115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.068.000 1.172.000 911.000 829.000
Sum omløpsmidler 156.000 15.000 48.000 190.000 89.000
Sum eiendeler 1.286.000 1.083.000 1.220.000 1.101.000 918.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -569.000 -400.000 -470.000 -458.000
Sum egenkapital -480.000 -469.000 -300.000 -370.000 -358.000
Sum langsiktig gjeld 1.475.000 1.455.000 1.362.000 1.182.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 77.000 66.000 108.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 1.083.000 1.221.000 1.100.000 917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 62.000 99.000 206.000 22.000
Andre inntekter 368.000 288.000 406.000 223.000 170.000
Driftsinntekter 422.000 350.000 504.000 429.000 192.000
Varekostnad -13.000 -4.000 -44.000 -154.000 -8.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -278.000 -257.000 -252.000 -199.000 -198.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -150.000 -230.000 -133.000 -84.000 -88.000
Driftskostnader -441.000 -491.000 -429.000 -437.000 -294.000
Driftsresultat -19.000 -141.000 75.000 -7.000 -102.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -8.000 -6.000 -4.000 -14.000
Finans -12.000 -8.000 -6.000 -4.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -11.000 -168.000 69.000 -12.000 -115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 453.000 0 911.000 0
Driftsløsøre 677.000 1.068.000 1.172.000 0 829.000
Sum varige driftsmidler 1.130.000 1.068.000 1.172.000 911.000 829.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.130.000 1.068.000 1.172.000 911.000 829.000
Varebeholdning 2.000 2.000 101.000 46.000
Kundefordringer 148.000 13.000 22.000 38.000 39.000
Andre fordringer 8.000 25.000 51.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 156.000 15.000 48.000 190.000 89.000
Sum eiendeler 1.286.000 1.083.000 1.220.000 1.101.000 918.000
Sum opptjent egenkapital -580.000 -569.000 -400.000 -470.000 -458.000
Sum egenkapital -480.000 -469.000 -300.000 -370.000 -358.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.000 67.000 77.000 91.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 1.475.000 1.455.000 1.362.000 1.182.000
Leverandørgjeld 30.000 3.000 17.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.612.000 1.000 -14.000 0 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.766.000 77.000 66.000 108.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 1.286.000 1.083.000 1.221.000 1.100.000 917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.610.000 -62.000 -18.000 82.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.7 1.8 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.7 0.8 0.5
Soliditet -37.3 -43.3 -24.6 -33.6
Resultatgrad -4.5 -40.3 14.9 -1.6 -53.1
Rentedekningsgrad -1.6 -17.6 12.5 -1.8 -7.3
Gjeldsgrad -3.7 -3.3 -5.1 -3.6
Total kapitalrentabilitet -1.5 -13.0 6.1 -0.6 -11.1
Signatur
25.01.2021
STYREFORMANN OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex