Hjelmen Mc
Juridisk navn:  Hjelmen Mc
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95854141
Rørvikbakken 1 Rørvikbakken 1 Fax:
9610 Rypefjord 9610 Rypefjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 992458267
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 2/21/2001
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
2.38%
Resultat  
  
-107.69%
Egenkapital  
  
0.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2011 2010
Omsetning: 43.000 42.000 49.000 73.712.000
Resultat: -1.000 13.000 1.000 8.107.000
Egenkapital: 239.000 237.000 221.000 220.166.000
Regnskap for  Hjelmen Mc
Resultat 2014 2013 2011 2010
Driftsinntekter 43.000 42.000 49.000 73.712.000
Driftskostnader -43.000 -29.000 -48.000 -65.605.000
Driftsresultat -1.000 13.000 0 8.107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.000 13.000 1.000 8.107.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 13.000 1.000 8.107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000.000
Sum omløpsmidler 39.000 37.000 24.000 23.518.000
Sum eiendeler 239.000 237.000 224.000 223.518.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 35.000 0 220.166.000
Sum egenkapital 239.000 237.000 221.000 220.166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 3.351.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 237.000 224.000 223.517.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 26.000 27.000 34.000 4.650.000
Andre inntekter 17.000 15.000 15.000 69.062.000
Driftsinntekter 43.000 42.000 49.000 73.712.000
Varekostnad 0 0 0 -16.983.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -29.000 -48.000 -48.622.000
Driftskostnader -43.000 -29.000 -48.000 -65.605.000
Driftsresultat -1.000 13.000 0 8.107.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.000 13.000 1.000 8.107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 200.000 200.000 200.000 200.000.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 39.000 37.000 24.000 23.518.000
Sum omløpsmidler 39.000 37.000 24.000 23.518.000
Sum eiendeler 239.000 237.000 224.000 223.518.000
Sum opptjent egenkapital 36.000 35.000 0 220.166.000
Sum egenkapital 239.000 237.000 221.000 220.166.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 751.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 2.600.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 3.000 3.351.000
Sum gjeld og egenkapital 238.000 237.000 224.000 223.517.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 39.000 37.000 21.000 20.167.000
Likviditetsgrad 1 8.0 7.0
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 8.1 7.1
Soliditet 100.0 100.0 98.7 98.5
Resultatgrad -2.3 31.0 0.0 11.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.4 5.5 0.0 3.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex