Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem Til Mor As
Juridisk navn:  Hjem Til Mor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56140212
c/o Tom Salomonsen Klubben 13 c/o Tom Salomonsen Klubben 13 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 997849655
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.52%
Resultat  
  
2020%
Egenkapital  
  
269.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 901.000 1.054.000 993.000 849.000 902.000
Resultat: 106.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Egenkapital: 133.000 36.000 30.000 59.000 119.000
Regnskap for  Hjem Til Mor As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 901.000 1.054.000 993.000 849.000 902.000
Driftskostnader -795.000 -1.049.000 -1.022.000 -909.000 -910.000
Driftsresultat 106.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 106.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Skattekostnad -8.000 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 60.000 88.000 46.000
Sum omløpsmidler 393.000 439.000 349.000 257.000 496.000
Sum eiendeler 425.000 479.000 409.000 345.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 6.000 0 29.000 89.000
Sum egenkapital 133.000 36.000 30.000 59.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 292.000 444.000 379.000 286.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 480.000 409.000 345.000 542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 901.000 1.054.000 993.000 849.000 902.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 901.000 1.054.000 993.000 849.000 902.000
Varekostnad -186.000 -303.000 -306.000 -232.000 -253.000
Lønninger -449.000 -578.000 -503.000 -503.000 -490.000
Avskrivning -9.000 -20.000 -45.000 -27.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -148.000 -168.000 -147.000 -143.000
Driftskostnader -795.000 -1.049.000 -1.022.000 -909.000 -910.000
Driftsresultat 106.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 5.000 -29.000 -60.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 40.000 60.000 88.000 46.000
Sum varige driftsmidler 32.000 40.000 60.000 88.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 40.000 60.000 88.000 46.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 19.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 374.000 439.000 349.000 257.000 496.000
Sum omløpsmidler 393.000 439.000 349.000 257.000 496.000
Sum eiendeler 425.000 479.000 409.000 345.000 542.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 6.000 0 29.000 89.000
Sum egenkapital 133.000 36.000 30.000 59.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 34.000 63.000 62.000 0 0
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 206.000 325.000 274.000 242.000 352.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 56.000 43.000 44.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 292.000 444.000 379.000 286.000 423.000
Sum gjeld og egenkapital 425.000 480.000 409.000 345.000 542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 -5.000 -30.000 -29.000 73.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 0.9 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.9 0.9 1.2
Soliditet 31.3 7.5 7.3 17.1 22.0
Resultatgrad 11.8 0.5 -2.9 -7.1 -0.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 12.3 12.6 4.8 3.6
Total kapitalrentabilitet 24.9 1 -7.1 -17.4 -1.5
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
VICTOR SALOMONSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex