Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjem & Hage AS
Juridisk navn:  Hjem & Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94291714
Fjogstadvegen 103 Fjogstadvegen 103 Fax:
4350 Kleppe 4350 Kleppe
Fylke: Kommune:
Rogaland Klepp
Org.nr: 992608234
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/13/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.13%
Resultat  
  
-940%
Egenkapital  
  
-53.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000 13.086.000
Resultat: -882.000 105.000 136.000 -103.000 206.000
Egenkapital: 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000 1.523.000
Regnskap for  Hjem & Hage AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000 13.086.000
Driftskostnader -13.406.000 -14.136.000 -14.509.000 -13.406.000 -12.876.000
Driftsresultat -890.000 107.000 136.000 -90.000 210.000
Finansinntekter 9.000 0 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -13.000 -5.000
Finans 8.000 -2.000 1.000 -12.000 -4.000
Resultat før skatt -882.000 105.000 136.000 -103.000 206.000
Skattekostnad 0 0 0 -51.000
Årsresultat -882.000 105.000 136.000 -103.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 170.000 268.000 189.000 160.000 256.000
Sum omløpsmidler 2.627.000 3.532.000 3.628.000 3.519.000 3.667.000
Sum eiendeler 2.797.000 3.800.000 3.817.000 3.679.000 3.923.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 1.560.000 1.455.000 1.319.000 1.422.000
Sum egenkapital 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000 1.523.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.019.000 2.140.000 2.261.000 2.259.000 2.401.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 3.801.000 3.817.000 3.679.000 3.924.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000 13.086.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 12.516.000 14.243.000 14.645.000 13.315.000 13.086.000
Varekostnad -2.027.000 -2.397.000 -2.819.000 -3.026.000 -2.917.000
Lønninger -8.602.000 -9.565.000 -9.873.000 -8.392.000 -7.282.000
Avskrivning -97.000 -91.000 -82.000 -97.000 -161.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.680.000 -2.083.000 -1.735.000 -1.891.000 -2.516.000
Driftskostnader -13.406.000 -14.136.000 -14.509.000 -13.406.000 -12.876.000
Driftsresultat -890.000 107.000 136.000 -90.000 210.000
Finansinntekter 9.000 0 4.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -3.000 -13.000 -5.000
Finans 8.000 -2.000 1.000 -12.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -882.000 105.000 136.000 -103.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 12.000 18.000 0 0
Driftsløsøre 162.000 256.000 171.000 160.000 256.000
Sum varige driftsmidler 170.000 268.000 189.000 160.000 256.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 170.000 268.000 189.000 160.000 256.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.517.000 2.181.000 2.220.000 2.310.000 3.274.000
Andre fordringer 248.000 231.000 184.000 191.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 861.000 1.120.000 1.224.000 1.018.000 219.000
Sum omløpsmidler 2.627.000 3.532.000 3.628.000 3.519.000 3.667.000
Sum eiendeler 2.797.000 3.800.000 3.817.000 3.679.000 3.923.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 1.560.000 1.455.000 1.319.000 1.422.000
Sum egenkapital 778.000 1.660.000 1.556.000 1.419.000 1.523.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 70.000 103.000 25.000 118.000 369.000
Betalbar skatt 0 0 0 51.000
Skyldig offentlige avgifter 1.237.000 1.275.000 1.451.000 1.470.000 1.382.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 712.000 761.000 786.000 671.000 598.000
Sum kortsiktig gjeld 2.019.000 2.140.000 2.261.000 2.259.000 2.401.000
Sum gjeld og egenkapital 2.797.000 3.801.000 3.817.000 3.679.000 3.924.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 608.000 1.392.000 1.367.000 1.260.000 1.266.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 1.6 1.6 1.5
Soliditet 27.8 43.7 40.8 38.6 38.8
Resultatgrad -7.1 0.8 0.9 -0.7 1.6
Rentedekningsgrad -890.0 53.5 45.3 -6.9 4
Gjeldsgrad 2.6 1.3 1.5 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet -31.5 2.8 3.7 -2.4 5.4
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex