Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjerte Og Lungegruppen AS
Juridisk navn:  Hjerte Og Lungegruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55961100
Nygårdsgaten 4 Nygårdsgaten 4 Fax:
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 979455941
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/2/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bergen Revisjon AS
Regnskapsfører: Devolds Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.38%
Resultat  
  
-65.45%
Egenkapital  
  
9.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 3.987.000 5.896.000 6.327.000 6.052.000 5.809.000
Resultat: 842.000 2.437.000 2.324.000 2.007.000 2.026.000
Egenkapital: 7.523.000 6.867.000 5.147.000 3.323.000 2.380.000
Regnskap for  Hjerte Og Lungegruppen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.987.000 5.896.000 6.327.000 6.052.000 5.809.000
Driftskostnader -3.144.000 -3.446.000 -4.031.000 -4.021.000 -3.788.000
Driftsresultat 844.000 2.450.000 2.295.000 2.031.000 2.022.000
Finansinntekter 44.000 -5.000 25.000
Finanskostnader -2.000 -14.000 -15.000 -19.000 -21.000
Finans -2.000 -14.000 29.000 -24.000 4.000
Resultat før skatt 842.000 2.437.000 2.324.000 2.007.000 2.026.000
Skattekostnad -186.000 -547.000 -499.000 -465.000 -487.000
Årsresultat 656.000 1.889.000 1.825.000 1.542.000 1.539.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.540.000 3.569.000 3.988.000 4.202.000 3.774.000
Sum omløpsmidler 4.642.000 4.288.000 2.195.000 1.413.000 1.704.000
Sum eiendeler 8.182.000 7.857.000 6.183.000 5.615.000 5.478.000
Sum opptjent egenkapital 7.423.000 6.767.000 5.047.000 3.223.000 2.280.000
Sum egenkapital 7.523.000 6.867.000 5.147.000 3.323.000 2.380.000
Sum langsiktig gjeld 112.000 167.000 0 506.000 589.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 823.000 1.037.000 1.787.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 8.183.000 7.857.000 6.184.000 5.616.000 5.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.867.000 4.569.000 6.087.000 5.812.000 5.569.000
Andre inntekter 120.000 1.327.000 240.000 240.000 240.000
Driftsinntekter 3.987.000 5.896.000 6.327.000 6.052.000 5.809.000
Varekostnad -14.000 -22.000 -14.000 -26.000 -17.000
Lønninger -1.356.000 -1.581.000 -2.291.000 -2.386.000 -2.206.000
Avskrivning -261.000 -219.000 -311.000 -234.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.513.000 -1.624.000 -1.415.000 -1.375.000 -1.389.000
Driftskostnader -3.144.000 -3.446.000 -4.031.000 -4.021.000 -3.788.000
Driftsresultat 844.000 2.450.000 2.295.000 2.031.000 2.022.000
Finansinntekter 44.000 -5.000 25.000
Finanskostnader -2.000 -14.000 -15.000 -19.000 -21.000
Finans -2.000 -14.000 29.000 -24.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -100.000 0 -600.000 -1.200.000
Årsresultat 656.000 1.889.000 1.825.000 1.542.000 1.539.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 24.000 22.000
Fast eiendom 3.039.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000
Maskiner anlegg 463.000 691.000 1.083.000 1.298.000 770.000
Driftsløsøre 37.000 58.000 54.000 61.000 62.000
Sum varige driftsmidler 3.539.000 3.565.000 3.953.000 4.175.000 3.648.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 3.000 3.000 3.000 104.000
Sum anleggsmidler 3.540.000 3.569.000 3.988.000 4.202.000 3.774.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 120.000 120.000 0 0 -10.000
Andre fordringer 134.000 104.000 252.000 223.000 33.000
Sum investeringer 169.000 126.000 132.000
Kasse, bank 4.388.000 4.064.000 1.774.000 1.064.000 1.549.000
Sum omløpsmidler 4.642.000 4.288.000 2.195.000 1.413.000 1.704.000
Sum eiendeler 8.182.000 7.857.000 6.183.000 5.615.000 5.478.000
Sum opptjent egenkapital 7.423.000 6.767.000 5.047.000 3.223.000 2.280.000
Sum egenkapital 7.523.000 6.867.000 5.147.000 3.323.000 2.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 112.000 167.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 112.000 167.000 0 506.000 589.000
Leverandørgjeld 39.000 71.000 11.000 -2.000
Betalbar skatt 236.000 345.000 507.000 467.000 478.000
Skyldig offentlige avgifter 110.000 131.000 197.000 194.000 171.000
Utbytte -100.000 0 -600.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 163.000 247.000 262.000 515.000 663.000
Sum kortsiktig gjeld 548.000 823.000 1.037.000 1.787.000 2.510.000
Sum gjeld og egenkapital 8.183.000 7.857.000 6.184.000 5.616.000 5.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.094.000 3.465.000 1.158.000 -374.000 -806.000
Likviditetsgrad 1 8.5 5.2 2.1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 8.5 5.2 2.1 0.8 0.7
Soliditet 91.9 87.4 83.2 59.2 43.4
Resultatgrad 21.2 41.6 36.3 33.6 34.8
Rentedekningsgrad 422.0 175.0 1 106.9 96.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 10.3 31.2 37.8 36.1 37.4
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex