Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Juridisk navn:  Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55580000
V/Univ. I Bergen Fondsforvaltningen Postboks 7800 Muséplassen 1 Fax: 55589643
5020 Bergen 5007 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 977154960
Aksjekapital: 2.969.041 NOK
Etableringsdato: 1/19/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4239.62%
Resultat  
  
-36.26%
Egenkapital  
  
8.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.600.000 106.000 100.000 107.000 216.000
Resultat: 399.000 626.000 -170.000 367.000 105.000
Egenkapital: 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000 3.948.000
Regnskap for  Hjertefondet - Fondet For Hjerteforsknng Ved Universitetet I Bergen
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.600.000 106.000 100.000 107.000 216.000
Driftskostnader -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000 -409.000
Driftsresultat -123.000 -121.000 -74.000 -113.000 -193.000
Finansinntekter 522.000 747.000 -97.000 480.000 297.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 522.000 747.000 -97.000 480.000 297.000
Resultat før skatt 399.000 626.000 -170.000 367.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 626.000 -170.000 367.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000 18.847.000
Sum eiendeler 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000 18.847.000
Sum opptjent egenkapital 2.058.000 1.719.000 1.176.000 1.346.000 1.028.000
Sum egenkapital 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000 3.948.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.026.000 401.000 483.000 334.000 14.899.000
Sum gjeld og egenkapital 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.649.000 18.847.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 4.600.000 106.000 100.000 107.000 216.000
Driftsinntekter 4.600.000 106.000 100.000 107.000 216.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000 -409.000
Driftskostnader -4.723.000 -227.000 -174.000 -220.000 -409.000
Driftsresultat -123.000 -121.000 -74.000 -113.000 -193.000
Finansinntekter 522.000 747.000 -97.000 480.000 297.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 522.000 747.000 -97.000 480.000 297.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 399.000 626.000 -170.000 367.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 5.033.000 4.525.000 3.988.000 4.092.000 3.666.000
Kasse, bank 5.164.000 647.000 640.000 556.000 15.181.000
Sum omløpsmidler 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000 18.847.000
Sum eiendeler 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.648.000 18.847.000
Sum opptjent egenkapital 2.058.000 1.719.000 1.176.000 1.346.000 1.028.000
Sum egenkapital 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.315.000 3.948.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.026.000 401.000 483.000 334.000 14.899.000
Sum kortsiktig gjeld 5.026.000 401.000 483.000 334.000 14.899.000
Sum gjeld og egenkapital 10.196.000 5.172.000 4.628.000 4.649.000 18.847.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.170.000 4.771.000 4.145.000 4.314.000 3.948.000
Likviditetsgrad 1 2.0 12.9 9.6 13.9 1.3
Likviditetsgrad 2 2.0 12.9 9.6 13.9 1.3
Soliditet 50.7 92.2 89.6 92.8 20.9
Resultatgrad -2.7 -114.2 -105.6 -89.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.0 0.1 0.1 0.1 3.8
Total kapitalrentabilitet 3.9 12.1 -3.7 7.9 0.6
Signatur
24.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.09.2021
Prokura
Rastad Robert Sverre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex