Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hl Bygg As
Juridisk navn:  Hl Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjønneveien 9 Bjønneveien 9 Fax:
4879 Grimstad 4879 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 922076677
Aksjekapital: 110.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/13/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
47.92%
Resultat  
  
185.05%
Egenkapital  
  
10.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 39.276.000 26.552.000 23.679.000
Resultat: 421.000 -495.000 371.000
Egenkapital: 3.331.000 3.003.000 3.298.000
Regnskap for  Hl Bygg As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 39.276.000 26.552.000 23.679.000
Driftskostnader -38.707.000 -26.705.000 -23.290.000
Driftsresultat 571.000 -153.000 390.000
Finansinntekter 32.000 1.000
Finanskostnader -182.000 -342.000 -20.000
Finans -150.000 -342.000 -19.000
Resultat før skatt 421.000 -495.000 371.000
Skattekostnad -93.000 200.000 -83.000
Årsresultat 328.000 -295.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.335.000 3.765.000 2.259.000
Sum omløpsmidler 9.963.000 15.131.000 5.451.000
Sum eiendeler 12.298.000 18.896.000 7.710.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 -7.000 288.000
Sum egenkapital 3.331.000 3.003.000 3.298.000
Sum langsiktig gjeld 83.000
Sum kortsiktig gjeld 8.967.000 15.893.000 4.329.000
Sum gjeld og egenkapital 12.298.000 18.896.000 7.710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.276.000 26.552.000 23.679.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 39.276.000 26.552.000 23.679.000
Varekostnad -24.380.000 -14.538.000 -12.669.000
Lønninger -10.369.000 -8.982.000 -8.183.000
Avskrivning -548.000 -518.000 -491.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.410.000 -2.667.000 -1.947.000
Driftskostnader -38.707.000 -26.705.000 -23.290.000
Driftsresultat 571.000 -153.000 390.000
Finansinntekter 32.000 1.000
Finanskostnader -182.000 -342.000 -20.000
Finans -150.000 -342.000 -19.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 328.000 -295.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 400.000 600.000 800.000
Sum Immatrielle midler 423.000 717.000 800.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 35.000 53.000 70.000
Driftsløsøre 1.778.000 2.428.000 1.143.000
Sum varige driftsmidler 1.814.000 2.490.000 1.232.000
Sum finansielle anleggsmidler 98.000 559.000 227.000
Sum anleggsmidler 2.335.000 3.765.000 2.259.000
Varebeholdning 5.515.000 9.167.000 1.342.000
Kundefordringer 3.246.000 5.023.000 1.943.000
Andre fordringer 876.000 647.000 110.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 326.000 294.000 2.057.000
Sum omløpsmidler 9.963.000 15.131.000 5.451.000
Sum eiendeler 12.298.000 18.896.000 7.710.000
Sum opptjent egenkapital 321.000 -7.000 288.000
Sum egenkapital 3.331.000 3.003.000 3.298.000
Sum avsetninger til forpliktelser 83.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.778.000 9.597.000 0
Sum langsiktig gjeld 83.000
Leverandørgjeld 2.524.000 2.907.000 1.554.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 1.516.000 1.578.000 1.328.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.148.000 1.812.000 1.448.000
Sum kortsiktig gjeld 8.967.000 15.893.000 4.329.000
Sum gjeld og egenkapital 12.298.000 18.896.000 7.710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 996.000 -762.000 1.122.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.9
Soliditet 27.1 15.9 42.8
Resultatgrad 1.5 -0.6 1.6
Rentedekningsgrad 3.1 -0.4 19.5
Gjeldsgrad 2.7 5.3 1.3
Total kapitalrentabilitet 4.9 -0.8 5.1
Signatur
18.12.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex