Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hlf Bergen
Juridisk navn:  Hlf Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55368170
Vestre Strømkaien 7 Vestre Strømkaien 7 Fax:
5008 Bergen 5008 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 991966390
Aksjekapital: 526 NOK
Etableringsdato: 9/2/1933 1
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.49%
Resultat  
  
-85.37%
Egenkapital  
  
1.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 252.000 313.000 370.000 297.000
Resultat: 12.000 82.000 26.000 19.000
Egenkapital: 645.000 633.000 551.000 526.000
Regnskap for  Hlf Bergen
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 252.000 313.000 370.000 297.000
Driftskostnader -240.000 -232.000 -347.000 -278.000
Driftsresultat 12.000 82.000 24.000 19.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Resultat før skatt 12.000 82.000 26.000 19.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 12.000 82.000 26.000 19.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.000 117.000 0 0
Sum omløpsmidler 544.000 516.000 582.000 538.000
Sum eiendeler 645.000 633.000 582.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 0 0
Sum egenkapital 645.000 633.000 551.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 633.000 582.000 539.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 180.000 227.000 27.000 3.000
Andre inntekter 72.000 86.000 344.000 295.000
Driftsinntekter 252.000 313.000 370.000 297.000
Varekostnad -3.000 -2.000
Lønninger -56.000 -64.000
Avskrivning 0 -10.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -232.000 -288.000 -200.000
Driftskostnader -240.000 -232.000 -347.000 -278.000
Driftsresultat 12.000 82.000 24.000 19.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 12.000 82.000 26.000 19.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 101.000 117.000 0 0
Sum varige driftsmidler 101.000 117.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 101.000 117.000 0 0
Varebeholdning 4.000 5.000 2.000 2.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 540.000 511.000 580.000 537.000
Sum omløpsmidler 544.000 516.000 582.000 538.000
Sum eiendeler 645.000 633.000 582.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 12.000 0 0
Sum egenkapital 645.000 633.000 551.000 526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 645.000 633.000 582.000 539.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 544.000 516.000 551.000 525.000
Likviditetsgrad 1 18.8 41.4
Likviditetsgrad 2 18.7 41.2
Soliditet 100.0 100.0 94.7 97.6
Resultatgrad 4.8 26.2 6.5 6.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 1.9 13.0 4.5 3.5
Signatur
11.03.2022
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex