Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hoem Finans As
Juridisk navn:  Hoem Finans As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71571020
Skolegata 6 Skolegata 6 Fax:
6509 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 993319317
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/31/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.24%
Resultat  
  
56.52%
Egenkapital  
  
1.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 365.000 314.000 7.174.000 7.419.000 9.902.000
Resultat: -40.000 -92.000 -640.000 -438.000 755.000
Egenkapital: 1.476.000 1.459.000 1.438.000 1.068.000 1.807.000
Regnskap for  Hoem Finans As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 365.000 314.000 7.174.000 7.419.000 9.902.000
Driftskostnader -419.000 -404.000 -7.828.000 -7.865.000 -9.129.000
Driftsresultat -53.000 -91.000 -654.000 -447.000 773.000
Finansinntekter 13.000 0 14.000 21.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 -13.000 -40.000
Finans 13.000 -1.000 14.000 8.000 -19.000
Resultat før skatt -40.000 -92.000 -640.000 -438.000 755.000
Skattekostnad 9.000 20.000 146.000 99.000 -191.000
Årsresultat -32.000 -72.000 -494.000 -339.000 565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 63.428.000 1.252.000 164.000 317.000 180.000
Sum omløpsmidler 182.000 334.000 2.675.000 1.625.000 2.638.000
Sum eiendeler 63.610.000 1.586.000 2.839.000 1.942.000 2.818.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.359.000 1.338.000 968.000 1.707.000
Sum egenkapital 1.476.000 1.459.000 1.438.000 1.068.000 1.807.000
Sum langsiktig gjeld 62.066.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 67.000 127.000 1.401.000 874.000 1.011.000
Sum gjeld og egenkapital 63.609.000 1.586.000 2.839.000 1.942.000 2.818.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.000 299.000 7.084.000 7.363.000 9.836.000
Andre inntekter 14.000 90.000 56.000 66.000
Driftsinntekter 365.000 314.000 7.174.000 7.419.000 9.902.000
Varekostnad -374.000 -198.000 -779.000 -707.000 -732.000
Lønninger -4.000 -64.000 -3.009.000 -3.120.000 -2.995.000
Avskrivning -22.000 -27.000 -41.000 -84.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.000 -115.000 -3.999.000 -3.954.000 -5.304.000
Driftskostnader -419.000 -404.000 -7.828.000 -7.865.000 -9.129.000
Driftsresultat -53.000 -91.000 -654.000 -447.000 773.000
Finansinntekter 13.000 0 14.000 21.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 -13.000 -40.000
Finans 13.000 -1.000 14.000 8.000 -19.000
Konsernbidrag 49.000 93.000 865.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -32.000 -72.000 -494.000 -339.000 565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 25.000 31.000 143.000 44.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 85.000 106.000 133.000 174.000 133.000
Sum varige driftsmidler 85.000 106.000 133.000 174.000 133.000
Sum finansielle anleggsmidler 63.324.000 1.122.000 0 0 3.000
Sum anleggsmidler 63.428.000 1.252.000 164.000 317.000 180.000
Varebeholdning 0 0 27.000 36.000
Kundefordringer 22.000 159.000 485.000 403.000 319.000
Andre fordringer -2.000 4.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 98.000 57.000 1.063.000 1.191.000 2.283.000
Sum omløpsmidler 182.000 334.000 2.675.000 1.625.000 2.638.000
Sum eiendeler 63.610.000 1.586.000 2.839.000 1.942.000 2.818.000
Sum opptjent egenkapital 1.376.000 1.359.000 1.338.000 968.000 1.707.000
Sum egenkapital 1.476.000 1.459.000 1.438.000 1.068.000 1.807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 791.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 62.066.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 59.000 199.000 248.000 223.000
Betalbar skatt 0 0 0 189.000
Skyldig offentlige avgifter 9.000 22.000 123.000 157.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 46.000 289.000 470.000 436.000
Sum kortsiktig gjeld 67.000 127.000 1.401.000 874.000 1.011.000
Sum gjeld og egenkapital 63.609.000 1.586.000 2.839.000 1.942.000 2.818.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 115.000 207.000 1.274.000 751.000 1.627.000
Likviditetsgrad 1 2.7 2.6 1.9 1.9 2.6
Likviditetsgrad 2 2.7 2.6 1.9 1.8 2.6
Soliditet 2.3 9 50.7 5 64.1
Resultatgrad -14.5 -9.1 7.8
Rentedekningsgrad -34.4 19.3
Gjeldsgrad 42.1 0.1 1 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -0.1 -5.7 -22.5 -21.9 28.2
Signatur
25.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex