Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hof Sameie Da
Juridisk navn:  Hof Sameie Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61127173
c/o Jan N. Westrum Vestsidevegen 1492 c/o Jan N. Westrum Vestsidevegen 1492 Fax:
2863 Vestsida 2863 Vestsida
Fylke: Kommune:
Innlandet Søndre Land
Org.nr: 969545721
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: DA
Revisor: Inter Revisor As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.94%
Resultat  
  
63.96%
Egenkapital  
  
78.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.767.000 1.700.000 1.841.000 1.452.000 1.550.000
Resultat: 728.000 444.000 583.000 410.000 436.000
Egenkapital: 1.208.000 675.000 542.000 647.000 665.000
Regnskap for  Hof Sameie Da
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.767.000 1.700.000 1.841.000 1.452.000 1.550.000
Driftskostnader -1.046.000 -1.264.000 -1.265.000 -1.048.000 -1.120.000
Driftsresultat 722.000 435.000 576.000 404.000 430.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Resultat før skatt 728.000 444.000 583.000 410.000 436.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 728.000 444.000 583.000 410.000 436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 617.000 617.000 617.000 478.000 478.000
Sum omløpsmidler 848.000 575.000 197.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 1.465.000 1.192.000 814.000 827.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 1.208.000 675.000 542.000 647.000 665.000
Sum egenkapital 1.208.000 675.000 542.000 647.000 665.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 517.000 272.000 181.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.465.000 1.192.000 814.000 828.000 846.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.577.000 1.510.000 1.729.000 1.356.000 1.423.000
Andre inntekter 190.000 190.000 112.000 96.000 127.000
Driftsinntekter 1.767.000 1.700.000 1.841.000 1.452.000 1.550.000
Varekostnad -454.000 -651.000 -562.000 -490.000 -529.000
Lønninger -210.000 -277.000 -301.000 -273.000 -308.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -382.000 -336.000 -402.000 -285.000 -283.000
Driftskostnader -1.046.000 -1.264.000 -1.265.000 -1.048.000 -1.120.000
Driftsresultat 722.000 435.000 576.000 404.000 430.000
Finansinntekter 6.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 6.000 8.000 7.000 7.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 728.000 444.000 583.000 410.000 436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 497.000 497.000 497.000 358.000 358.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 497.000 497.000 497.000 358.000 358.000
Sum finansielle anleggsmidler 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Sum anleggsmidler 617.000 617.000 617.000 478.000 478.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 61.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 572.000 514.000 197.000 349.000 368.000
Sum omløpsmidler 848.000 575.000 197.000 349.000 368.000
Sum eiendeler 1.465.000 1.192.000 814.000 827.000 846.000
Sum opptjent egenkapital 1.208.000 675.000 542.000 647.000 665.000
Sum egenkapital 1.208.000 675.000 542.000 647.000 665.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 313.000 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 257.000 205.000 265.000 181.000 181.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 257.000 517.000 272.000 181.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 1.465.000 1.192.000 814.000 828.000 846.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 591.000 58.000 -75.000 168.000 187.000
Likviditetsgrad 1 3.3 1.1 0.7 1.9 2
Likviditetsgrad 2 3.3 1.1 0.7 1.9 2
Soliditet 82.5 56.6 66.6 78.1 78.6
Resultatgrad 40.9 25.6 31.3 27.8 27.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.8 0.5 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 49.7 37.2 71.6 49.6 51.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex