Hofseth Aqua As
Juridisk navn:  Hofseth Aqua As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70103800
Havnegata 11 Fjordgata 52 Fax: 70103801
6005 Ålesund 6005 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 828764292
Aksjekapital: 3.406.000 NOK
Antall ansatte: 101
Etableringsdato: 8/6/1975 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
38.21%
Resultat  
  
136.89%
Egenkapital  
  
15.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 630.749.000 456.367.000 397.525.000 583.764.000 279.336.000
Resultat: 131.495.000 55.508.000 106.178.000 97.666.000 -35.449.000
Egenkapital: 471.189.000 406.485.000 396.805.000 213.745.000 175.499.000
Regnskap for  Hofseth Aqua As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 630.749.000 456.367.000 397.525.000 583.764.000 279.336.000
Driftskostnader -486.926.000 -389.873.000 -289.437.000 -504.980.000 -301.913.000
Driftsresultat 143.823.000 66.495.000 108.088.000 78.784.000 -22.578.000
Finansinntekter 1.164.000 2.409.000 1.857.000 22.377.000 6.425.000
Finanskostnader -13.493.000 -13.396.000 -3.767.000 -3.494.000 -19.295.000
Finans -12.329.000 -10.987.000 -1.910.000 18.883.000 -12.870.000
Resultat før skatt 131.495.000 55.508.000 106.178.000 97.666.000 -35.449.000
Skattekostnad -28.701.000 -9.828.000 -23.032.000 -24.123.000 11.997.000
Årsresultat 102.794.000 45.680.000 83.146.000 73.543.000 -23.453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 430.063.000 429.899.000 198.699.000 79.577.000 44.825.000
Sum omløpsmidler 490.394.000 411.609.000 455.988.000 260.288.000 297.304.000
Sum eiendeler 920.457.000 841.508.000 654.687.000 339.865.000 342.129.000
Sum opptjent egenkapital 290.937.000 226.232.000 216.552.000 203.116.000 164.871.000
Sum egenkapital 471.189.000 406.485.000 396.805.000 213.745.000 175.499.000
Sum langsiktig gjeld 284.216.000 267.709.000 69.778.000 36.153.000 40.225.000
Sum kortsiktig gjeld 165.051.000 167.314.000 188.104.000 89.967.000 126.405.000
Sum gjeld og egenkapital 920.457.000 841.508.000 654.687.000 339.865.000 342.130.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 556.646.000 454.001.000 396.177.000 576.760.000 278.444.000
Andre inntekter 74.103.000 2.366.000 1.348.000 7.005.000 892.000
Driftsinntekter 630.749.000 456.367.000 397.525.000 583.764.000 279.336.000
Varekostnad -299.234.000 -277.194.000 -239.102.000 -192.911.000 -237.028.000
Lønninger -57.320.000 -51.407.000 -39.888.000 -34.312.000 -32.826.000
Avskrivning -33.804.000 -20.871.000 -13.638.000 -9.164.000 -8.916.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -98.483.000 -85.170.000 -73.627.000 -71.826.000 -64.624.000
Driftskostnader -486.926.000 -389.873.000 -289.437.000 -504.980.000 -301.913.000
Driftsresultat 143.823.000 66.495.000 108.088.000 78.784.000 -22.578.000
Finansinntekter 1.164.000 2.409.000 1.857.000 22.377.000 6.425.000
Finanskostnader -13.493.000 -13.396.000 -3.767.000 -3.494.000 -19.295.000
Finans -12.329.000 -10.987.000 -1.910.000 18.883.000 -12.870.000
Konsernbidrag -1.651.000 0 -1.216.000 0 0
Utbytte -37.000.000 -36.000.000 -68.500.000 -35.000.000 0
Årsresultat 102.794.000 45.680.000 83.146.000 73.543.000 -23.453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Fast eiendom 206.180.000 237.451.000 45.884.000 3.151.000 1.943.000
Maskiner anlegg 199.485.000 166.656.000 96.066.000 69.271.000 37.732.000
Driftsløsøre 3.510.000 3.995.000 3.287.000 2.134.000 86.000
Sum varige driftsmidler 409.175.000 408.102.000 145.237.000 74.555.000 39.761.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.888.000 16.798.000 48.462.000 22.000 64.000
Sum anleggsmidler 430.063.000 429.899.000 198.699.000 79.577.000 44.825.000
Varebeholdning 216.701.000 210.963.000 164.774.000 88.306.000 285.615.000
Kundefordringer 182.715.000 111.856.000 115.513.000 98.615.000 909.000
Andre fordringer 33.402.000 63.552.000 13.624.000 8.045.000 4.871.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 57.576.000 25.237.000 162.078.000 65.322.000 1.727.000
Sum omløpsmidler 490.394.000 411.609.000 455.988.000 260.288.000 297.304.000
Sum eiendeler 920.457.000 841.508.000 654.687.000 339.865.000 342.129.000
Sum opptjent egenkapital 290.937.000 226.232.000 216.552.000 203.116.000 164.871.000
Sum egenkapital 471.189.000 406.485.000 396.805.000 213.745.000 175.499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.378.000 50.522.000 40.694.000 26.015.000 38.527.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.034.000 0 0 0 94.276.000
Sum langsiktig gjeld 284.216.000 267.709.000 69.778.000 36.153.000 40.225.000
Leverandørgjeld 47.011.000 64.878.000 50.477.000 12.554.000 8.138.000
Betalbar skatt 4.843.000 0 7.693.000 36.535.000 0
Skyldig offentlige avgifter 4.057.000 3.796.000 3.238.000 2.264.000 2.604.000
Utbytte -37.000.000 -36.000.000 -68.500.000 -35.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 66.107.000 62.640.000 58.196.000 3.613.000 21.387.000
Sum kortsiktig gjeld 165.051.000 167.314.000 188.104.000 89.967.000 126.405.000
Sum gjeld og egenkapital 920.457.000 841.508.000 654.687.000 339.865.000 342.130.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 325.343.000 244.295.000 267.884.000 170.321.000 170.899.000
Likviditetsgrad 1 3 2.5 2.4 2.9 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 1.5 1.9 0.1
Soliditet 51.2 48.3 60.6 62.9 51.3
Resultatgrad 22.8 14.6 27.2 13.5 -8.1
Rentedekningsgrad 10.7 5 28.7 22.5 -0.8
Gjeldsgrad 1 1.1 0.6 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 15.8 8.2 16.8 29.8 -4.7
Signatur
22.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex