Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Holandsfjordfondet
Juridisk navn:  Holandsfjordfondet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48150452
Holandsfjord Holandsfjord Fax: 75751900
8178 Halsa 8178 Halsa
Fylke: Kommune:
Nordland Meløy
Org.nr: 985669201
Aksjekapital: 950.000 NOK
Etableringsdato: 4/14/2003
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Meløy Økonomisenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.22%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2016
Omsetning: 266.000 293.000 216.000
Resultat: 0 47.000 -63.000
Egenkapital: 1.074.000 1.074.000 912.000
Regnskap for  Holandsfjordfondet
Resultat 2020 2019 2016
Driftsinntekter 266.000 293.000 216.000
Driftskostnader -266.000 -245.000 -279.000
Driftsresultat 47.000 -63.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 47.000 -63.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 47.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 881.000 938.000 668.000
Sum omløpsmidler 194.000 136.000 244.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.074.000 912.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000
Sum egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.074.000 912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.000 47.000 215.000
Andre inntekter 244.000 246.000 1.000
Driftsinntekter 266.000 293.000 216.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -57.000 -41.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -209.000 -204.000 -279.000
Driftskostnader -266.000 -245.000 -279.000
Driftsresultat 47.000 -63.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 47.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 842.000 881.000 668.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 40.000 57.000 0
Sum varige driftsmidler 881.000 938.000 668.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 881.000 938.000 668.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 2.000
Andre fordringer 2.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 194.000 134.000 243.000
Sum omløpsmidler 194.000 136.000 244.000
Sum eiendeler 1.075.000 1.074.000 912.000
Sum opptjent egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000
Sum egenkapital 1.074.000 1.074.000 912.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.075.000 1.074.000 912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 193.000 136.000 244.000
Likviditetsgrad 1 194.0
Likviditetsgrad 2 194.0 0 0
Soliditet 99.9 1 1
Resultatgrad 1 -29.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.4 -6.9
Signatur
01.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex