Holdenmann AS
Juridisk navn:  Holdenmann AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oreligrenda 3 Oreligrenda 3 Fax:
1358 Jar 1358 Jar
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 989631136
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/1/2006 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: ps10 invest as
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
368.75%
Resultat  
  
-142.41%
Egenkapital  
  
-35.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 225.000 48.000 0 0 1.163.000
Resultat: -148.000 349.000 -5.000 -68.000 -10.000
Egenkapital: 264.000 412.000 62.000 67.000 135.000
Regnskap for  Holdenmann AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 225.000 48.000 0 0 1.163.000
Driftskostnader -155.000 -52.000 -21.000 -33.000 -1.417.000
Driftsresultat 70.000 -4.000 -21.000 -33.000 -253.000
Finansinntekter 0 0 0 277.000
Finanskostnader -218.000 353.000 17.000 -34.000 -34.000
Finans -218.000 353.000 17.000 -34.000 243.000
Resultat før skatt -148.000 349.000 -5.000 -68.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 349.000 -5.000 -68.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 553.000 200.000 183.000 217.000
Sum omløpsmidler 118.000 9.000 10.000 34.000 510.000
Sum eiendeler 453.000 562.000 210.000 217.000 727.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 382.000 32.000 37.000 105.000
Sum egenkapital 264.000 412.000 62.000 67.000 135.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 151.000 148.000 150.000 592.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 563.000 210.000 217.000 727.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.000 48.000 0 0 1.163.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 225.000 48.000 0 0 1.163.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.293.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -155.000 -52.000 -21.000 -33.000 -124.000
Driftskostnader -155.000 -52.000 -21.000 -33.000 -1.417.000
Driftsresultat 70.000 -4.000 -21.000 -33.000 -253.000
Finansinntekter 0 0 0 277.000
Finanskostnader -218.000 353.000 17.000 -34.000 -34.000
Finans -218.000 353.000 17.000 -34.000 243.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -148.000 349.000 -5.000 -68.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 335.000 553.000 200.000 183.000 217.000
Sum anleggsmidler 335.000 553.000 200.000 183.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 118.000 9.000 10.000 34.000 510.000
Sum omløpsmidler 118.000 9.000 10.000 34.000 510.000
Sum eiendeler 453.000 562.000 210.000 217.000 727.000
Sum opptjent egenkapital 234.000 382.000 32.000 37.000 105.000
Sum egenkapital 264.000 412.000 62.000 67.000 135.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 10.000 9.000 10.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 39.000 0 0 0 295.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 141.000 139.000 140.000 286.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 151.000 148.000 150.000 592.000
Sum gjeld og egenkapital 453.000 563.000 210.000 217.000 727.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -71.000 -142.000 -138.000 -116.000 -82.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.1 0.1 0.2 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.1 0.1 0.2 0.9
Soliditet 58.3 73.2 29.5 30.9 18.6
Resultatgrad 31.1 -8.3 -21.8
Rentedekningsgrad 0.3 0 1.2 - -7.4
Gjeldsgrad 0.7 0.4 2.4 2.2 4.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 -0.7 -15.2 3.3
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex